Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Надання супутніх послуг з компіляції фінансової інформації

Реферат Надання супутніх послуг з компіляції фінансової інформації

оборотних активів на підприємстві склала 8 105 руб., в 2007 році збільшилася на 171,8 тис.руб. або на 2221 відсотка і склала 179,9 тис. руб. У 2008 році порівняно з 2007 величина оборотних активів збільшується на 566 тис.руб. (На 414,6 відсотка) і склала 745,9 тис.руб. p> Величина основних засобів також збільшувалася щороку і склала в 2006 році 43,1 тис.руб., в 2007 році - 349,3 тис.руб., в 2008 році - 368,8 тис.руб. Це є хорошим показником ефективної фінансово-господарської діяльності організації.

У табл. 1.1. наводяться техніко-економічні показники діяльності підприємства ТОВ "Сігма Консалт "за період 2006-2008 рр.. br/>

Таблиця 1.1 Основні економічні показники ТОВ "Сігма Консалт"

Показники, одиниці виміру

Значення показників

2006

2007

2008

Абсолютна величина

Абсолютна величина

Темп зростання до попереднього року,%

Абсолютна величина

Темп зростання до попереднього року,%

В  В В 

Статутний капітал, тис. грн.

19

19

0,00

19

0,00

Виручка без ПДВ, тис.руб., /Td>

337

1136,7

337,3

1888,6

166,1

Собівартість послуг, тис.руб.

323,1

506,9

156,9

1093,8

215,8

Валовий прибуток, тис.руб.

13,9

629,8

4530,9

794,9

126,2

Прибуток (Збиток) від продажу, тис.руб. /Td>

13,9

629,8

4530,9

794,9

126,2

Інші витрати, тис.руб.

41,1

57,1

138,9

136,4

238,9

Прибуток до оподаткування, тис.руб.

27,2

572,8

2105,9

658,5

115

Чистий прибуток, тис.руб.

27,2

572,8

2105,9

658,5

115

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

43,1

349,3

810,4

368,8

105,6

Оборотні активи, тис.руб.

8,1

179,9

2221

745,9

414,6

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

5

5

0,00

5

0,00

Середньомісячна заробітна плата, руб./чол.

18000

20000

111,11

23000

115,00


1.4 Фінансові показники та їх аналіз


Фінансовий аналіз являє собою процес вивчення впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на результативність здійснення фінансової діяльності підприємства з метою виявлення особливост...


Назад | сторінка 2 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз фінансово-господарської діяльності: способи групування інформації і ...
  • Реферат на тему: Грошово-кредитна політика Центрального банку Росії в 2007 році
  • Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ "Елара" за 2006-2007 ...
  • Реферат на тему: Дослідження діяльності малого підприємства ІП "It-status" з надан ...
  • Реферат на тему: Фактори, що зробили найбільш істотний вплив на реалізацію грошово-кредитної ...