Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Ефективність політики залучення позикових коштів

Реферат Ефективність політики залучення позикових коштів

альна додаткова потреба в оборотних активах період сезонності виробництва (6мес.) - 100 тис.руб. br/>

Рішення:


Виходячи з цих даних визначаємо, що при консервативному підході до фінансування активів:


1) власний капітал дорівнює: 120 + 80 + 100/2 = 250 тис.руб.; p> 2) позиковий капітал повинен складати: 100/2 = 50 тис.руб.;


відповідно середньорічна структура капіталу мінімізує рівень фінансових ризиків дорівнює:


1) власний капітал 250 тис.руб. /300 тис.руб. * 100% = 83%;

2) позиковий капітал 50 тис. руб. /300 тис.руб. * 100% = 17%. br/>

Капітал-це частина фінансових ресурсів, задіяних підприємством в обіг з метою отримання доходу від цього обороту.

Структура капіталу характеризується співвідношенням питомих ваг окремих складових в загальній сумі капіталу. Структура капіталу формується під впливом багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. На співвідношення основного і оборотного капіталу впливають особливості випускається (робіт, послуг), інфляція, поведінка постачальників і покупців, політика підприємства в області переоцінки основних фондів, ефективність використання основного та оборотного капіталу, вимоги ліквідації і т.д.

Особливий інтерес представляє співвідношення власного капіталу і довго підприємства. Різноманітність поглядів на цю проблему широко і полярно. Однак, найбільш поширеною є думка, що величина позикового капіталу не повинна перевищувати величину власного. Частина економістів виділяють такі фактори, що впливають на комбінацію власного капіталу і позикового на користь останнього:

- стійке зростання обороту підприємства;

- тяжкість податкового тягаря;

- загроза поглиненого фірми;

- низькі процентні ставки за кредитами, доступність отримання кредиту;

- наявність у фірми високоліквідних активів;

- високий рівень і позитивна динаміка прибутковості підприємства та ін


Завдання 7.7

Здійснивши інвестиційний проект, підприємство зіткнулося з необхідністю у залученні додаткових джерел фінансування оборотного капіталу на суму 300 тис. руб. додаткові джерела необхідно вишукати протягом місяця. Підприємство може залучити кредит за простою ставкою в 30% річних, на 3 місяці, або укласти договір факторингу на наступних умовах:

- комісійні 5%

- резерв на випадок ризиків неплатежу дебіторів 20%

- утримані відсотки за надану позику 15%

Визначте, який з варіантів фінансування вибрати, якщо дебіторська заборгованість, яку підприємство може продати, становить 500 тис. руб., а термін його погашення боржником - 3 місяці.


Рішення:

Якщо підприємство візьме кредит:


FV = PV (1 + r * t/B)

FV = 300000 (1 + 0, 30 * 90/360) = 300000 (1,075) = 322500


За договором факторингу:


40% * 90Д/360д = 10%;

300000 * 10%/100% = 30000


Найбільш вигідний варіант фінансування, при залученні кредиту за простою відсоткової ставкою 30% річних 22500 руб., ніж за договором факторингу 30000 руб.

Політика управління дебіторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації. Розвиток ринкових відносин та інфраструктури фінансового ринку дозволяють використовувати в практиці фінансового менеджменту ряд нових форм управління дебіторської заборгованості - її рефінансування, тобто прискорений переклад в інші форми оборотних активів підприємства: грошові кошти та високоліквідні короткострокові цінні папери. Основним чинником рефінансування дебіторської заборгованості є факторинг - Фінансова операція, що полягає у поступку підприємством-продавцем права отримання грошових коштів по платіжних документах за поставлену продукцію в користь банку або спеціалізованої факторингової компанії, які беруть на себе всі кредитні ризики по інкасації боргу. p> Якщо підприємство візьме кредит:


FV = PV (1 + r * t/B)


Список використаної літератури


1. Поляк Г.Б. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів/За ред. акад. Г.Б. Поляка. - 2-е вид., перераб і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 527 с. p> 2. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент. Російська практика. - М.: Перспектива, 2000. - 346 с. p> 3. Шим Д.К., Сігел Д.Г. Фінансовий менеджмент. - М., 1996. br/>


Назад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Капітал як економічна категорія. Первинне накопичення капіталу. Сутність, ...
  • Реферат на тему: Управління джерелами фінансування оборотного капіталу підприємства (на прик ...
  • Реферат на тему: Склад власного капіталу та особливості формування власних фінансових ресурс ...
  • Реферат на тему: Управління оборотними активами підприємства ТОВ "Аксель-Тревел" т ...
  • Реферат на тему: Основний капітал. Ефективність використання основного капіталу. Шляхи під ...