Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Ефективність політики залучення позикових коштів

Реферат Ефективність політики залучення позикових коштів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Державне освітня установа вищої професійної освіти

Російський державний торговельно-економічний університет Воронезький філія

Контрольна робота

З дисципліни В«Фінансовий менеджментВ»

Варіант 7

Воронеж 2010р. p> Завдання 2.7

Активи підприємства складають 690 тис.руб. позикові кошти - 390 тис.руб., в тому числі кредиторська заборгованість 90 тис.руб. розрахувати плече фінансового важеля і зробити висновок про ефективність прохідною підприємством політиці залучення позикових коштів


Рішення:


Розраховуємо плече фінансового важеля:


690 тис. руб. /390 тис. руб. = 1,8%;

90 тис. руб. /390 тис. руб. * 100% = 23%;

1/0,18 - 0,023 = 1/0,157 = 6,369. br/>

Чим більше частка позикових коштів, тим вище ефект фінансового важеля, в нашому випадку вона досить висока, але тим менше надійність і фінансова стійкість підприємства.

Нижньою межею коефіцієнта фінансового важеля є одиниця, у нашому прикладі коефіцієнт вище одиниці.

Фінансовий важіль (кредитний важіль, фінансовий леверидж) - це відношення позикового капіталу до власних коштів. Так само фінансовим важелем називають ефект від використання позикових коштів з метою збільшити розмір операцій і прибуток, не маючи достатнього для цього капіталу. Розмір відносини позикового капіталу до власного характеризує ступінь ризику, фінансову стійкість. p> Плата за позиковий капітал зазвичай менше, ніж додаткова прибуток, який він забезпечує. Ця додаткова прибуток підсумовується з прибутком на власний капітал, що дозволяє збільшити коефіцієнт його рентабельності.

На фондовому і валютному ринках фінансовим важелем називають коефіцієнт, що показує відношення ціни угоди до засобів, якими повинен володіти учасник ринку для її укладення

Плече фінансового важеля = Позикові кошти підприємства/власні кошти підприємства.

Саме цей множник носить назву В«плече фінансового важеляВ» і характеризує силу впливу важеля. br/>

Завдання 3.7

Підприємство випускає продукцію одного виду. У першому році змінні витрати склали 20 тис.руб., а постійні - 2,5 тис.руб. виручка від реалізації продукції склала 30 тис.руб.

У другому році підприємство збільшило випуск продукції на 15%. Розрахувати величину прибутку, отриманого підприємством у другому році, використовуючи операційний важіль.


Рішення:


У першому році:


Виручка (ТR) - Змінні витрати (VC) = Маржинальний прибуток

30 тис.руб. - 20 тис.руб. = 10 тис.руб. p> Балансовий прибуток (Pr) = Маржинальний прибуток - Постійні витрати (FC)

Балансовий прибуток (Pr) = 10 тис.руб. - 2,5 тис. руб. = 7,5 тис.руб.

Операційний важіль = Маржинальний прибуток/Балансовий прибуток (Pr),

або


L = ТR ​​- VC/Pr = FC + Pr/Pr = 1 + FC/Pr

30 тис. руб. - 20 тис. руб. /7,5 тис. руб. = 1,33 = 2,5 тис. руб. + 7,5 тис. руб. /7,5 тис. руб. = 1,33 = 1 + 2,5 тис. руб. /7,5 тис. руб. = 1,33. br/>

У другому році:

Виручка (ТR) - Змінні витрати (VC) = Маржинальний прибуток

34,5 тис. руб. - 23 тис. руб. = 11,5 тис.руб. p> Балансовий прибуток (Pr) = Маржинальний прибуток - Постійні витрати (FC)

Балансовий прибуток (Pr) = 11,5 тис. руб. - 2,875 тис. руб. = 8,625 тис. руб. p> 1,33 * 0,15 = 0,199.


Поділ всієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні та змінні види дозволяє використовувати також механізм управління операційним прибутком, відомий як В«операційний важільВ». Дія важеля засноване на класифікації витрат на виробництво і реалізацію продукції. Якщо обсяги виробництва та реалізації продукції збільшуються, то з урахуванням класифікації збільшуються змінні витрати, а постійні - залишаються незмінними. У цьому випадку знижується питома вага постійних витрат у собівартості одиниці продукції, що свідчить про зниження собівартості і збільшенні прибутку підприємства. Дія цього механізму грунтується на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних їх видів призводить до того, що при зміні обсягу реалізації продукції, сума операційного прибутку завжди змінюється ще більш високими темпами.

Щоб розрахувати балансовий прибуток від реалізації продукції необхідно використовувати формулу:


Балансовий прибуток (Pr) = Маржинальний прибуток - Постійні витрати (FC)

Завдання 5.7

Необхідно мінімізувати структуру капіталу підприємства за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків при наступних вихідних даних:

- планована середньорічна вартість необоротних активів 120 тис. руб.;

- із загальної вартості оборотних активів постійна їх частина 80 тис. руб.;

- максим...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...
  • Реферат на тему: Витрати і прибуток підприємства
  • Реферат на тему: Капітал, витрати виробництва і прибуток
  • Реферат на тему: Витрати, витрати і прибуток підприємства
  • Реферат на тему: Фінансова система Російської Федерації. Доходи, витрати і прибуток підприє ...