Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Зовнішньоекономічна діяльність Російської Федерації

Реферат Зовнішньоекономічна діяльність Російської Федерації

рація; міжнародне інвестиційне співробітництво; валютні та фінансово - кредитні операції; відносини з міжнародними організаціями.

Зовнішньоторговельна діяльність - це підприємництво в області міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією та результатами інтелектуальної діяльності.

Передумови та умови міжнародного поділу праці в значних масштабах виникли в епоху розвитку капіталізму завдяки промисловому перевороту, появі машинної індустрії, спеціалізації виробництва. Попит на окремі види товарів у різних країнах, які не могли добувати і виробляти їх в достатній кількості, стимулювали розвиток зовнішньої торгівлі діфіцітнимі товарами. Торговельне й випромінюються від неї вигоди підштовхували країни до розширення виробництва таких товарів, в результаті чого праця в цих країнах зосереджувався на виробництві певних видів економічного продукту.

Виробнича кооперація у складі зовнішньоекономічної діяльності підприємств і фірм також представляє одну з форм співпраці між іноземними партнерами в різних, але конструктивно пов'язаних між собою процесах технологічного поділу праці. Сам технологічний процес поділу праці означає розподіл його учасників в ланцюзі створення і реалізації продукції за основними його фазам, від вивчення потреб на внутрішніх і зовнішніх ринках до доведення її до кінцевих споживачів. Виробнича кооперація характерна для однорідних сфер виробництва й обігу, для науково - технічної, інвестиційної та сервісної областей, наприклад, для обробної промисловості.

Узгодженість дій партнерів в рамках виробничої кооперації досягається шляхом: взаємного планування експортної та імпортозамінної продукції; прогнозування і спільного ведення наукових розробок, забезпечення їх необхідною апаратурою, приладами і матеріалами, випробувальними стендами та науково - технічною інформацією; організації процесу підготовки кадрів.

При цьому власність кооперантів невідокремлюються, а співпраця забезпечується на оплатній основі і будується за принципом прямих зв'язків між виробниками однорідної продукції.

Міжнародне інвестиційне співробітництво передбачає одну з форм взаємодії з іноземними партнерами на основі об'єднання зусиль фінансового та матеріально - технічного характеру. Цілями такого співробітництва є розширення бази розвитку і випуску експортної продукції, її систематичне оновлення на основі критеріїв конкурентоспроможності та полегшення процесів її реалізації на зовнішньому ринку. Подібні завдання можуть бути вирішені за рахунок організації, наприклад, спільного виробництва. Спільне підприємництво, можливо, насамперед, на базі обміну технологіями, послугами з подальшим розподілом програм випуску продукції та її реалізації, а також у формі утворення та функціонування концесій, консорціумів, акціонерних компаній, міжнародних неурядових організацій тощо

Валютні та фінансово - кредитні операції в якості виду зовнішньоекономічної діяльності підприємстві і фірм слід розглядати в першу чергу як сприяючі, супроводжуючі будь-яку зовнішньоторговельну операцію у вигляді фінансових зобов'язань, пов'язаних із забезпеченням платежу за поставлену продукцію через конкретні форми розрахунку , а також валютних операцій, скоєних з метою уникнення курсових втрат.

Важливим сектором зовнішньоекономічного комплексу є участь у міжнародних організаціях, будь то урядових або НЕ урядових. У сучасних міжнародних відносинах міжнародні організації відіграють істотну роль як форма співробітництва держав і багатосторонньої дипломатії. Для міждержавної організації характерні такі ознаки: членство держав; наявність установчого міжнародного договору; постійні органи; повагу суверенітету, держав - членів. З урахуванням цих ознак можна констатувати, що міжнародна міжурядова організація - це об'єднання держав, засноване на основі міжнародного договору для досягнення спільних цілей, що має постійні органи і діюча в загальних інтересах держав - членів при повазі їх суверенітету.


1.2 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


У сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою, що формує структуру, динаміку, стійкість національної економіки. Сьогодні жодна держава у світі не може успішно розвиватися без ефективної системи зовнішньоекономічних відносин, що дозволяють інтегруватися у світове господарство. Разом з тим, незважаючи на тенденцію до інтеграції, світова економіка залишається конгломератом господарств з різними рівнями розвитку і несовпадающімімі, а часом і прямо протилежними, інтересами. Тому кожній країні вкрай важливо реалістично оцінити свій нинішній і можливо майбутнє місце у світовому співтоваристві з урахуванням власних інтересів і специфічних цілей розвитку. У цих умовах особливого значення набуває дер...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Правове регулювання співробітництва держав у рамках організації договору пр ...
  • Реферат на тему: Визначення фінансового результату діяльності науково-дослідної організації ...
  • Реферат на тему: Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з транскордонною злочинністю де ...
  • Реферат на тему: Деякі питання реалізації принципу невтручання у внутрішні справи держав у д ...
  • Реферат на тему: Напр Вдосконалення Системи управління якістю ПРОДУКЦІЇ и організації техніч ...