Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Договір перевезення вантажів

Реферат Договір перевезення вантажів

евезення вантажу - це один з основних господарських договорів. Саме завдяки йому здійснюється зв'язок між промисловістю та сільським господарством, промисловістю і торгівлею.

Сторонами у договорі перевезення вантажів є транспортні організації, тобто перевізник і вантажовідправник. Перевізник і вантажовідправник мають права і несуть обов'язки, значить, договір перевезення двосторонній. Договір перевезення вантажів - реальний, оскільки він вважається укладеним з моменту здачі вантажу транспортній організації та відмітки на перевізному документі, зробленої перевізником.

Договір укладається між перевізником і вантажовідправником. Однак, у договорі перевезення вантажів бере участь третя особа. Ця особа називається одержувачем. У договорі перевезення третя особа має як права, так і обов'язки. Наприклад, такі як: прийняти вантаж, вимагати складання актів, своєчасно вивезти вантаж, хоча до укладення договору перевезення третя особа - вантажоодержувач - відношення не має. Його обов'язки випливають з його взаємин з вантажовідправником.

Види договору перевезення залежать від виду транспорту, який здійснює перевезення. Розрізняють залізничні, морські, річкові, повітряні та автомобільні перевезення. В якості перевізників виступають юридичні особи: управління залізниць, морські та річкові пароплавства, автотранспортні підприємства та ін. Кожен вид перевезення регулюється спеціальними нормативними актами.

Перевезення оформляється накладною. Вона містить всі істотні умови договору і по суті є формою договору перевезення (на морському транспорті перевезення оформляється коносаментом). Накладну заповнює відправник і вручає перевізникові з вантажем.

На перевезення вантажу автомобільним транспортом виписується товарно-транспортна накладна в чотирьох примірниках. Так як вона є не тільки перевізним документом, а одночасно і документом обліку товарних цінностей вантажовідправника і вантажоодержувача. Вантажовідправник несе відповідальність за неправильність і неповноту відомостей у накладній.

У відповідності з договором перевезення перевізник зобов'язаний доставити переданий йому вантаж до пункту призначення в цілості й схоронності, видати його уповноваженій на його отримання особі. Якщо вантаж перевізником був втрачений, зіпсований або пошкоджений, то він зобов'язаний відшкодувати вантажовідправнику або вантажоодержувачу виникли в результаті цього збитки. За втрату або недостачу вантажу перевізник виплачує одержувачу вартість втраченого чи відсутнього вантажу. Перевізник зобов'язаний доставити вантаж у встановлений термін. Термін доставки визначається в залежності від виду транспорту і від відстані між пунктом відправлення та пунктом призначення. За затримку доставки вантажу перевізник сплачує штраф.

При прийманні вантажу вантажоодержувач зобов'язаний перевірити збереження вантажу, що прибув. Якщо вантажоодержувач виявить якесь відхилення від статутних правил, він повинен вимагати складання комерційного акта. Який є підставою для покладання відповідальності на перевізника, відправника та одержувача вантажу.

Статут залізниць передбачає обставини, які повинні бути засвідчені комерційним актом: а) невідповідність між найменуванням, масою або кількістю місць вантажу та даними, зазначеними в перевізному документі; б) псування і пошкодження вантажу і багажу та інших випадках.


1.2 Елементи договору перевезення вантажів.


Транспортуванні вантажів завжди передує узгодження основних умов перевезення. Основне завдання такого узгодження полягає в найбільш раціональному і економічному використанні перевізних засобів, що відповідає запитам ринку. У період, коли в регулюванні економіки переважали адміністративні початку, переважна частина перевезень планувалася в централізованому порядку. Саме тому в усі транспортні статути і кодекси включалися розділи про планування перевезень. В даний час планування перевезень, як правило, носить техніко-економічний характер.

За загальним правилом перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. Укладення договору перевезення вантажу вимагає наявності організаційних передумов. Вони втілюються у зустрічних діях сторін зобов'язання перевезення: перевізник повинен подати під завантаження справні транспортні засоби, а вантажовідправник - пред'явити вантаж до перевезення.

Передумови укладення договору вантажного перевезення сьогодні можуть набувати правові форми:

а) заявок (замовлень) на залізничному, річковому, автомобільному та повітряному транспорті;

б) договорів про організацію перевезень (річних, навігаційних та ін.) на будь-яких видах транспорту;

Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення договору перевезення вантажу
  • Реферат на тему: Організація перевезення вантажу на повітряному транспорті
  • Реферат на тему: Договір позики й купівлі-продажу товару. Перевезення вантажу
  • Реферат на тему: Створення умов для забезпечення схоронності вантажу в процесі перевезення
  • Реферат на тему: Перевезення вантажу