Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Визначення оптимального завантаження транспортного судна

Реферат Визначення оптимального завантаження транспортного судна

тажів:

кількість вантажу буде визначатися величиною вантажомісткості трюму


Ti = mpi


де

n - кількість пологів важкого вантажу

m - кількість трюмів, що завантажуються важкими вантажами

gTi - маса i-того важкого вантажу, т

Dmpi - вантажомісткість i-того трюму, т


g3 + g4 = D3 + D4 = 1340 + 1360 = 2700т


де g3 - маса важкого вантажу - цемент, т

g4 - маса важкого вантажу - цегла, т

D3 - вантажомісткість третього трюму, т

D4 - вантажомісткість четвертого трюму, т


V3 + V4 = g3 В· wг3 + g4 В· wг4 = 1340 В· 0,759 + 1360 В· 0,95 = 1017,06 + 1292 = 2309 м Ві


де

V3 - обсяг важкого вантажу - цемент м Ві

V4 - обсяг важкого вантажу - цегла м Ві

wг3 - питомий навантажувальний обсяг цементу, м Ві/т

wг4 - питома навантажувальний обсяг цеглин м Ві/т


W3 + W4 = 1570 + 1600 = 3170 м Ві, де


W3 - обсяг третього трюму, м Ві

W4 - обсяг четвертого трюму м Ві

W3 + W4> V3 + V4, тобто сумарний обсяг трюмів, зайнятих важким вантажем, більше обсягу важкого вантажу. br/>

б) Для легких вантажів:


л = mpi/wгin - кількість пологів легкого вантажу

m - кількість трюмів, що завантажуються легкими вантажами

gл - маса i-того легкого вантажу, т

Wmpi - обсяг i-того трюму, м Ві


g1 + g2 = W1/wг1 + W2/wг2 = 1530/1, 94 + 1570/1, 73 = 788,66 + 907,51 = 1696 т,


де g1 - маса легкого вантажу - цукру, т

g2 - маса легкого вантажу - крупи, т

W1 - обсяг першого трюму, м Ві

W2 - обсяг другого трюму, м Ві

wг1 - питомий навантажувальний обсяг цукру, м Ві/т

wг2 - питомий навантажувальний обсяг крупи, м Ві/т


W1 + W2 = V1 + V2 = 153 +1570 = 3100 м Ві


тобто для легких вантажів обсяг займаний в трюмі дорівнює обсягу займаного трюму


5. Розподілимо номери трюмів для завантаження відповідних вантажів - важких і легких


Завантажуємо важкі вантажі в трюми розташовані ближче до корми


№ трюму

Рід вантажу

Вантажомісткість трюму Di, т

Маса вантажу gi, т

Обсяг трюму Wi, м Ві

Об'єм вантажу Vi, м Ві

1

цукор

1290

788,66

1530

1028

2

крупа

1340

907,51

1570

1377

3

Цемент

1340

1340

1570

983,10

4

цегла

1360

1360

1600

516,60

6. Визначимо коефіцієнт використання вантажопідйомності судна П€ з


П€ з = dФ/Д


де dФ = g1 + g2 + g3 + g4 - фактична вантажопідйомність судна, т

Д - паспортна вантажопідйомність вантажу, т


dФ = 788,66 + 907,51 + 1340 + 1360 = 4396 т

П€ з = 4396/5300 = 0,829


7. Визначимо розрахункову глибину суднового ходу Нс. х.:


Нс.х. = Hгр.ф + Z1 + Z2 + Z3 + Z4, м


Де hгр.ф = 2,81 м - осаду вантажу при фактичній завантаженні, м

Z1 = 0,3 - навігаційний запас під днищем судна

Z2 = 0,3 hв - Z1 = 0,3 В· 2 - 0,3 = 0,3 м - запас глибини на хвилювання, де

hв = 2,0 м - розрахункова висота хвилі на водних шляхах

Z3 = n В· hзан. = 1 В· 0,1 = 0,1 м - запас глибини внаслідок залежності суднового ходу на окремих ділянках

hзан = 0,1 м/рік - товщина відкладення шару наносів на рік

n = 1років - період між днопоглиблювальними роботами

Z4 = V В· k = 15 В· 0,027 = 0,405 м, - швидкісний запас, де

V = 15 км/год - швидкість руху завантажених суден

k = 0,027 - коефіцієнт, що приймається в Залежно від довжини судна


Нс.х = 2,81 + 0,3 + 0,3 +0,1 + 0,405 = 3,92 м

Нс.х.min = 4.4 м


8. Визначимо оптимальну завантаження судна в умовах обмеження глибини суднового ходу


Оптимальне завантаження судна визначається шлях...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок кріплення палубного вантажу, буксирування судна в море і при зня ...
  • Реферат на тему: Знаходження оптимальних шляхів транспортування вантажу при нестабільній зав ...
  • Реферат на тему: Розробка схеми доставки вантажу в даних умовах і вибір оптимального рухомог ...
  • Реферат на тему: Перевезення вантажу
  • Реферат на тему: Побудова оптимального плану перевезень вантажу з мінімальною вартістю