Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Загальні закономірності та відмінності проблематики філософії Сходу і Заходу

Реферат Загальні закономірності та відмінності проблематики філософії Сходу і Заходу

важливість умогляду для вирішення філософських проблем. p align="justify"> 5. Соціальна філософія стародавнього світу звертається до проблем держави, закону, праці, управління, війни і миру, бажань, інтересів, влади, майнового поділу суспільства. При цьому в західній (давньогрецької і давньоримської) філософії міститься більш широкий спектр проблем. Та й їх розгляд відрізняється від розгляду в східній філософії. У соціальній філософської проблематики античності переважає етична тематика. Так, в одних тільки В«ДіалогахВ» Платона даються визначення понять долі, старості, чесноти, розумності, справедливості, терпеливості, холоднокровності, совісності, свободи, скромності, порядності, великодушності блага, миролюбності, легковажності, дружби, благородства, віри, розсудливості та ін .

Цінним при розгляді цих соціально-філософських проблем є звернення до людини в його єдності з суспільством.

У східній філософії розглядаються проблеми В«вселенського людиниВ», загальнолюдських цінностей. Так, зокрема, в китайській філософії Конфуцій прагнув показати необхідність ієрархії соціальних структур, субординації людей. Багато уваги приділяється в східній філософії проблемі закону, відносини народу і правителя. p align="justify"> Таким чином, вся духовна цивілізація Сходу несе в собі звернення до буття особистості, її самосвідомості та самовдосконалення через відхід від матеріального світу, що не могло не позначитися на всьому способі життя і способах освоєння всіх цінностей культури, історії народів Сходу.

Духовна цивілізація Заходу виявилася більш відкритою до змін, пошуків істини в різних напрямках, у тому числі атеїстичному, інтелектуальному, практичному.

філософія схід захід

Питання для самоперевірки


Які проблеми розглядаються філософією Сходу і Заходу? У чому специфіка філософської проблематики Заходу? Особливості філософії Сходу.


Назад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Філософія стародавнього світу Заходу і Сходу: загальні закономірності виник ...
  • Реферат на тему: Феномен долі в філософських і культурних традиціях античності і Стародавньо ...
  • Реферат на тему: Основні функції філософії. Аналіз проблем людського буття
  • Реферат на тему: Аналіз проблематики економічної думки Стародавнього Сходу
  • Реферат на тему: Взаємодія культур Заходу і Сходу