Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Порядок організації і ведення первинного бухгалтерського обліку на підприємстві АПК

Реферат Порядок організації і ведення первинного бухгалтерського обліку на підприємстві АПК

асінницьке зерно возиться по колгоспах області. p align="justify"> Загальноекономічні та соціально-побутові умови можна вважати цілком задовільними. За господарством закріплено 1800 га землі, з них сільськогосподарських угідь 1632 га, а площа ріллі становить 1391га. Господарство має зерно-молочний напрямок. p align="justify"> Організаційна структура підприємства являє собою сукупність підрозділів основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначень, певним чином взаємопов'язаних. ФГУП В«УчхозВ« Знаменське В»Курської ГСХАВ» (Учхоз № 1) має галузеву (цехову) організаційну структуру, яка в даний час є найбільш ефективною з усіх існуючих структур, що дозволяє налагодити кваліфіковане управління всіма галузями виробництва і підвищити результативність господарської діяльності. Підприємство самостійно розпоряджається результатами виробничої діяльності, випущеної продукцією, отриманої чистим прибутком. p align="justify"> Перш ніж охарактеризувати економіку господарства, необхідно мати уявлення про наявність його виробничого потенціалу (таблиця 1).


Таблиця 1 - Виробничий потенціал ФГУП В«УчхозВ« Знаменське В»Курської ГСХА імені професора І. І. ІвановаВ»

Найменування показателя2007г.2008г.2009г.2009г. у% к2007г.2008 г.Виручка від реалізації продукції, тис. руб.238642499225119105100Среднегодовая вартість основних засобів, тис. руб.40263398833987599100Налічіе енергетичних потужностей, л.с.57235447544795100Среднегодовая чисельність працівників, чел.102101908489Площадь с.-г. угідь, га163216321632 - в т.ч. пашні139113911391 -

Аналізуючи цю таблицю, можна зробити висновок, що в господарстві виробничий потенціал, у тому числі і забезпеченість практично всіма видами ресурсів погіршується. Основним показником зростання фінансово-економічного стану підприємства є зростання виручки від продажів, за досліджуваний період він збільшився на 5%. Середньорічна вартість основних засобів у 2009 р. знизився по відношенню до 2007 р. на 1%, за рахунок вибуття машин і устаткування, споруд. У 2009 році техніка не купувалася. Як наслідок відбулося зниження енергетичних потужностей на 5%. Чисельність працівників у 2009 році порівняно з 2007 роком зменшилася на 12 осіб, що обумовлено виходом працівників на пенсію і відтоком робочої сили в місто. Площа сільгоспугідь і ріллі залишилася без змін. p align="justify"> Результати господарської діяльності багато в чому залежать від рівня спеціалізації виробництва. Прямий показник, що характеризує спеціалізацію сільськогосподарського підприємства - структура грошової виручки - представлений даними таблиці 2. br/>

Таблиця 2 - Склад і структура грошової виручки ФГУП В«УчхозВ« Знаменське В»

Види галузей і продукціі2007 г.2008 г.2009г.В середньому за 2007-2009 гг.тис. руб.в% до ітогутис. руб.в% до ітогутис. руб.в% до ітогутис. руб.в% до ітогу123456789Продукція рослинництва - всього 715730,0513720,5768930,6666127,0 в тому числі: зернові і зернобобовие645427, 1504220,1756930,1635595,4 інша продукція растеніеводства6132, 6390,15830,32453,7 продукція рослинництва в переробленому вигляді 780,3560, 2370,1570,9 Продукція тваринництва - всего1670770, 01985579,41743069,41799773,0 в тому числі: рогата худоба в живій массе425417, 8577923,1429617,1477626,5 свині у живій массе18707, 919127,611094,416309,1 молоко1036143, 41168746,71177646,91127562, 6прочая продукція жівотноводства220, 1880,3840,3650,4 продукція тваринництва в переробленому віде2000, 83891,51650,72511,4 Ітого23864100, 024992100,025119100,024658100,0 В цілому спеціалізація господарства відповідає природно-кліматичним умовам, територіальним місцю розташування і враховує сформовану економічну ситуацію на ринку сільськогосподарської продукції.

Продукція рослинництва в середньому займає 30,6% у структурі грошової виручки, продукція тваринництва - 69,4%.

Як свідчать дані таблиці 2, спеціалізація господарства залишається багатогалузевий. Учгосп має зерно-скотарське виробниче напрямок. Так, за три аналізованих року частка цих галузей у структурі грошової виручки в середньому склала 94,1%, в тому числі від продажу зерна і зернобобових 30,1%, молока - 46,9%, великої рогатої худоби в живій масі - 17,1 %.

Однією зі складових виробничого потенціалу сільськогосподарського підприємства є ресурси. Раціональне їх використання дає можливість отримати максимум валової продукції, сприяє зростанню продуктивності праці, рентабельності виробництва. Показники оцінки забезпеченості підприємства ресурсами представлені в таблиці 3. br/>

Таблиця 3 - Рівень забезпеченості господарства виробничими ресурсами на ФГУП В«УчхозВ« Знаменське В»

Найменування показателя2007г.2008г.2009г.2009 р. у% к2007 г.2008г.Пріходітся на 100 га с.-г. угідь:-середньорічної вартості основних зас...


Назад | сторінка 2 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цех з виробництва масла з річним обсягом переробки молока 40000 тонн на рік ...
  • Реферат на тему: Структура сучасного металургійного виробництва та його продукція. Способи ...
  • Реферат на тему: Собівартість і рентабельність виробництва продукції тваринництва в ФГУП &На ...
  • Реферат на тему: Аналіз бухгалтерського обліку та аудиту на прикладі ФГУП &учхоза& Знаменськ ...
  • Реферат на тему: Поліграфічна продукція в образі сучасного підприємства