Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурсів держави

Реферат Державний бюджет і його роль у формуванні та використанні фінансових ресурсів держави

s: assessment budgets of different levels for the selected criteria and methods.of confirms that the information they cash-analytical material correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological and methodical aspects and concepts accompanied by references to their authors.Зміст


Введення

. Сутність і структура державного бюджету

.1 Сутність бюджету, його роль у розподілі і перерозподілі національного доходу

.2 Доходи і видатки державного бюджету

. Державний бюджет у формуванні фінансових ресурсів держави

.1 Аналіз доходної та видаткової частини бюджету

.2 Динаміка державного бюджету та бюджетний дефіцит

. Роль державного бюджету у використанні фінансових ресурсів

.1 Методи мінімізації бюджетного дефіциту

.2 Бюджетні методи регулювання

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А Основні параметри консолідованого, державного та місцевих бюджетів Республіки Білорусь в 2012-2013 рр.

Додаток Б Основні параметри консолідованого, державного та місцевих бюджетів Республіки Білорусь в I півріччі 2013-2014 рр.Введення


Стан державних фінансів - це один з найважливіших економічних показників будь-якої країни. Як тільки держава стала планувати свої доходи і витрати, з'явилася проблема їх балансування. Історично виникнення бюджету зумовлено існуванням держави, розвитком товарно-грошових відносин і об'єктивною необхідністю задовольняти суспільні потреби за допомогою держави.

Одночасно зі становленням суспільства, держави і товарно-грошових відносин відбувався розвиток бюджету. Діяльність держави щодо задоволення суспільних потреб вимагала мобілізації певних доходів для створення бюджетного фонду та здійснення державних витрат [1, с.312].

Існування бюджетних відносин обумовлено наявністю держави. У свою чергу бюджетні відносини - частина економічної структури суспільства, об'єктивно зумовлена ??закономірностями суспільного розвитку.

В умовах функціонування ринкових відносин важко забезпечити бюджетне рівновагу. Країни розвиненого ринку визнали об'єктивність бюджетного дефіциту, і вже довгий час існує політика бюджетного дефіциту. Для покриття дефіциту бюджету держава отримує різні фінансові запозичення, що утворюють державний борг. Наявність державного боргу є нормальною практикою. Але існують і межі, перевищення яких стає небезпечним для держави.

Бюджет, його формування та статті витрат є важливим розділом в економічній науці, який вимагає великої уваги з боку не тільки економістів і політиків, а й пересічних громадян.

Ефективність управління коштами бюджету забезпечується ринковими механізмами. Вона виражається соціально-економічним результатом перерозподілу національного доходу в даних соціально-політичних і фінансово-економічних умовах, а також може бути виміряна відношенням показників її соціально-економічного результату до витрат на її здійснення.

Бюджетна політика держави є найважливішим важелем впливу на соціально-економічні процеси. Тема ефективності управління бюджетними коштами була і залишається актуальною в усі часи існування держави. Об'єктом дослідження курсової роботи є державний бюджет, предметом дослідження - закономірності формування і використання бюджету.

При написанні курсової роботи використовувалися метод аналізу, порівняння, дедукції, угруповання.

Мета даної роботи полягає у вивченні особливостей розвитку, функціонування, формування та використання державного бюджету Республіки Білорусь. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:

вивчити особливості функціонування бюджетної системи Республіки Білорусь;

розглянути особливості формування витратної і прибуткової частини бюджету;

розглянути сутність державного бюджету як механізму регулювання економіки.

Для проведення дослідження використовувалися дані за 2009 - 2013 рр., а також за січень-червень 2014

Державний бюджет, збалансованість доходів і витрат, мінімізація бюджетного дефіциту і підтримання оптимально допустимого розміру державного боргу широко обговорюються в сучасній економічній літературі і періодичній пресі. Формування доходної та використання дохідної частини бюджету, порядок визначення дефіциту регулюються нормативно-правовими актами Республіки. Тому при написанні даної роботи була використана наступна література: Базилев Н. І. «Макроекономіка», Романівський М. В. «Фінанси», Сорокіна Т. В....


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз динаміки і структури дефіциту державного бюджету Республіки Білорусь ...
  • Реферат на тему: Аналіз проблем і перспектив формування дохідної частини державного бюджету ...
  • Реферат на тему: Державний бюджет. Сутність державного бюджету. Принципи побудови
  • Реферат на тему: Способи фінансування дефіциту державного бюджету в Республіці Білорусь
  • Реферат на тему: Адміністратори доходів бюджету та джерел фінансування дефіциту бюджету