Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підприємстві (організації, фірмі)

Реферат Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) на підприємстві (організації, фірмі)

овувалися методи узагальнення, системного, логічного, порівняльного та операційного аналізу.

Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані в діяльності організацій, дозволять підвищити ефективність управлінського рішення в області зниження витрат.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ по зниженню витрат


.1 Зміст і структура витрат виробництва як об'єкта управління


На відміну від матеріальних і нематеріальних об'єктів, умови як виробничі ресурси не є ні предметами, ні засобами праці, але вони роблять можливим або більш результативним виробничий процес. Виробничі ресурси являють собою економічну категорію, що виражає відносини з приводу застосування у виробничому процесі сукупності об'єктів і умов, визначальних для економічних суб'єктів можливості створення деякого об'єму економічних благ певної якості.

Економічні агенти, здійснюючи господарські операції, змушені нести різні витрати. Їх величина є одним з головних факторів, що впливають на обсяг ринкової пропозиції товарів: чим вище витрати, тим дорожче обходиться товар, отже, важче продати.

Сучасна характеристика витрат зводиться до того, що їх слід розглядати як оплату придбаних факторів і внутрішніх витрат для певного варіанту виробництва в специфічних умовах даного підприємства. Їх зазвичай оцінюють і використовують в грошовій формі. Одні й ті ж витрати та їх складові частини можуть розглядатися з різних сторін. Це залежить від запитів і бажань товаровиробника. Чим докладніше будуть прораховані витрати, тим вірніше виявиться виробничий вибір.

При багатоаспектною класифікації налічують більше тридцяти видів витрат. Щоразу вони відбивають специфіку їх прояву. На рис.1.1. наведена одна з таких класифікацій.
Рис. 1.1. Класифікація витрат виробництва

Витрати поділяються на постійні та змінні. Витрати фірми, пов'язані з відшкодуванням виробничих факторів, розміри яких не залежать від обсягу виробленої продукції, називаються постійними. Це витрати на будівлі, обладнання, споруди, оплату управлінського і адміністративного апарату. Критичний рівень постійних витрат при заданому рівні маржинального доходу й обсягу продажів розраховується наступним чином:


А=VРП (p-b), або A=B. Д дм (1)


Суть цього розрахунку в тому, щоб визначити максимально допустиму величину постійних витрат, яка покривається маржинальним доходом при заданому обсязі продажів, ціни і рівня змінних витрат на одиницю продукції.

Якщо постійні витрати перевищать цей рівень, то підприємство буде збитковим, воно не зможе їх покрити за рахунок своєї виручки. Для того щоб визначити, за скільки місяців окупляться постійні витрати звітного періоду, необхідно зробити наступний розрахунок:

=12 · беззбитковий обсяг продажів/готовий обсяг продажів (2)


Наприклад, готовий обсяг продажів становить 2500 млн. руб., постійні витрати підприємства за рік - 600 млн. руб., прибуток - 400 млн. руб. Потрібно визначити термін окупності постійних витрат.

Спочатку визначимо суму маржинального доходу і його частку в загальній виручці:

МД=600 + 400=1000 млн. руб.,

Д дм=1000: 2500=0,4

Беззбитковий обсяг продажів (сума покриття постійних витрат) складе:

У кр=600: 0,4=1500 млн. руб.

Термін окупності постійних витрат буде дорівнює:=12 · 1500/2500=7,2 міс.

Решта 4,8 місяця підприємство буде отримувати прибуток. Отже, більша частина року піде на відшкодування постійних витрат.

Як бачимо, критичний рівень постійних витрат є цінним показником в управлінській діяльності, з його допомогою можна ефективніше управляти процесом формування фінансових результатів.

Середні постійні витрати розраховувалися як відношення загальної величини постійних витрат до обсягу випуску. Динаміка постійних витрат може бути проілюстрована за допомогою рис. 1.2.


Рис. 1.2. Загальні постійні витрати FC (ліворуч) і середні постійні витрати AFC.


Змінними витратами називаються витрати, які змінюються разом зі зростанням або скороченням випуску продукції (див. рис.1.3). До них відносятьс...


Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види витрат виробництва постійні, змінні і загальні, середні і граничні вит ...
  • Реферат на тему: Особливості аналізу змінних і постійних витрат
  • Реферат на тему: Витрати: їх види, вплив витрат на ціни
  • Реферат на тему: Методи визначення повних витрат. Прямі і непрямі витрати
  • Реферат на тему: Витрати бюджетів: види і форми витрат