Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Аналіз Формування та размещения ФІНАНСОВИХ ресурсів кредитної Спілки

Реферат Аналіз Формування та размещения ФІНАНСОВИХ ресурсів кредитної Спілки

естВ» засновалося и Діє згідно решение установчо Зборів (Протокол № 1 від 25 січня 2000 року) на підставі Законів України В«Про фінансові послуги та державне регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услугВ», В«Про кредитні спілки "," Про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом В», других Законів України та виданя відповідно до них и нормативно-правових АКТІВ. p align="justify"> Юридична адреса кредитної Спілки є: вул. Лесі Українки 26, 2-й поверх, м. Луцьк, Волинська обл., Україна, 43000. p align="justify"> Кредитна спілка "Захід-Інвест" - це неприбутковості організація, засновалося фізічнімі персонами на кооперативних засадах з метою удовольствие потреб ее членів у взаємному кредітуванні та наданні ФІНАНСОВИХ услуг за рахунок об'єднаних копійчаних внесків членів кредитної Спілки .

Завдання кредитної Спілки Полягає у задоволенні потреб ее членів у взаємному кредітуванні та наданні ФІНАНСОВИХ услуг Шляхом Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ.

діяльність кредитної Спілки грунтується на таких основних принципах:

) добровільність вступаючи та свобода виходе з кредитної Спілки;

) рівноправність членів кредитної Спілки;

) самоврядування;

) гласність.

Кредитна спілка є юридичною особою, мас самостійній баланс, банківські рахунки, Які відкріває и вікорістовує згідно Із законодавством у самостійно обраних Банківських установах, а такоже печатку, штамп та бланки Із своим найменуванням, ВЛАСНА сімволіку.

Кредитна спілка набуває статусу Юридичної особини з моменту ее ДЕРЖАВНОЇ реєстрації відповідно до закону.

Кредитна спілка может укладати від свого имени договори та Інші догоди, Які НЕ суперечать нормативно-правовим актам, набуваті майнові та немайнові права, мати обов'язки, что віплівають Із законодавства України та Укладення кредитною спілкою угідь, буті позивачем и відповідачем у судах, отрімуваті ліцензії відповідно до закону.

Кредитна спілка может буті учасником однієї об'єднаної кредитної Спілки.

Для Досягнення мети кредитна спілка:

а) пріймає Вступні та обов'язкові пайові та Другие Внески від членів Спілки;

б) надає кредити своим членам на умів їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій ФОРМІ. p align="justify"> в) Залучає на договірніх умів Внески (вклади) своих членів на Депозитні рахунки як у готівковій, так и в безготівковій ФОРМІ. Зобов'язання кредитної Спілки перед одним своим членом все одно не могут буті больше 10 відсотків від загально зобов'язань кредитної Спілки;

г) Виступає поручителем Виконання членом Спілки зобов'язань перед третімі персонами;

д) у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує Вступні, пайові та Другие Внески до об'єднаної кредитної Спілки;

е) розміщує тимчасово Вільні кошти на депозитних Рахунка в установах банків, Які мают ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а такоже прідбаває Державні Цінні папери, ПЕРЕЛІК якіх Установлюється державности комісією з регулювання рінків ФІНАНСОВИХ услуг України (далі - Держфінпослуг), та паї кооперативних банків;

є) Залучає на договірніх умів кредити банків, кредити об'єднаної кредитної Спілки, кошти других установ та організацій Виключно для Надання кредитів своим членам, ЯКЩО Інше не встановлено рішенням Держфінпослуг. Загальна сума Залучення коштів, у тому чіслі кредитів, що не может перевіщуваті 50 відсотків вартості загально зобов'язань та Капіталу кредитної Спілки на момент Залучення;

ж) надає кредити іншім кредитним спілкам, ЯКЩО Інше не встановлено рішенням Держфінпослуг;

з) Виступає членом платіжніх систем;

і) оплачує за Доручення своих членів ВАРТІСТЬ товарів, робіт и услуг у межах НАДАННЯ їм кредитом;

ї) Провадо благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створенного для цього фондів.

Органами управління кредитної Спілки є Загальні збори членів кредитної Спілки, Спостережною рада, Ревізійна комісія, кредитний комітет та Правління. У випадка Прийняття відповідного решение Держфінпослуг, Функції органів управління кредитної Спілки Виконує тимчасова адміністрація, что прізначається и Діє згідно з законодавством. Рішенням загально Зборів членів кредитної смілкі могут буті створені й Другие органі управління. p align="justify"> Член органу управління або працівник кредитної Спілки НЕ может брати доля у підготовці та прійнятті решение Щодо Прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов'язання па їх Користь.

віщим органом уп...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Управління витратами на прикладі Пермського крайового спілки споживчих това ...
  • Реферат на тему: Роль кредитної кооперації у вірішенні ФІНАНСОВИХ проблем аграрного сектора ...
  • Реферат на тему: Загальна характеристика грошово-кредитної політики України у 2005-2014 рр.
  • Реферат на тему: Структура грошово кредитної системи України
  • Реферат на тему: Механізми грошово-кредитної політики України