Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Аналіз Формування та размещения ФІНАНСОВИХ ресурсів кредитної Спілки

Реферат Аналіз Формування та размещения ФІНАНСОВИХ ресурсів кредитної Спілки


аналіз Формування та размещения ФІНАНСОВИХ ресурсів кредитної Спілки

Вступ


Сучасний етап розвітку національної ЕКОНОМІКИ України характерізується Поиск найефектівнішіх важелів та інструментів ведення виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Підвищення роли пріватної власності, Розвиток фондового ринка, актівізація зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ потребуються удосконалення механізму управління організаціямі. Саме управлінська діяльність візначає успіхі організації на внутрішньому и зовнішньому ринках, Якість інстітуційніх и структурних змін, здатність до адаптації в умів жорсткої конкуренції. Сучасний спеціаліст у Галузі фінансового менеджменту винен Володіти НЕ Тільки необхідною сумою теоретичності знань, альо ї вмінням застосовуваті їх на практіці и кваліфіковано вірішуваті практичні Завдання. Зважаючі на Актуальність даніх проблеми, ще во время навчання, студенти проходять виробничу практику на підпріємствах. Роль виробничої практики особливо зростає в теперішній час, коли питання економічного розвітку, раціонального Використання природніх, матеріальніх, трудових и територіальних ресурсів набуваються першочергових значення в Регіональній політіці. p align="justify"> Виробнича практика проводитися методом комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ при одночасному проведенні Економічних, ФІНАНСОВИХ и СОЦІАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, а такоже на базі здобути навічок у вівченні основ Фінансів, менеджменту та маркетингу, спеціальної літератури. У процесі практики отримуються уявлення про принципи організації и методичні основи соціально-економічних и маркетингових досліджень, про Особливості Функціонування и виробничої ДІЯЛЬНОСТІ встанови. p align="justify"> Об'єктом виробничої практики є кредитна спілка В«Захід-ІнвестВ».

Метою виробничої практики є:

В· аналіз Формування та размещения ФІНАНСОВИХ ресурсів організації;

В· навчитись Здійснювати Грошові розрахунки в кредитній спілці;

В· навчитись узагальнюваті та аналізуваті отриманий інформацію;

В· проаналізуваті фінансовий стан ПІДПРИЄМСТВА.

Метою практики є такоже Розширення кругозору майбутнього спеціаліста, Підвищення его професійної культури, культурного уровня, Вивчення особливая структурної організації кредитної Спілки в умів господарської взаємодії и становлення ринкового відносін. p align="justify"> Кінцевою метою виробничої практики є Розвиток широкого просторова мислення, набуття практичних навиків у розробці и підготовці статистичних, текстові матеріалів виробничого, фінансового та управлінського характеру.

Згідно з метою І про єктом Дослідження Було Визначи Такі Завдання:

В· ознайомлення Із структурою організації;

В· ознайомлення з Первін фінансовою, Економічною, рекламної, маркетингової, менеджерською та іншою інформацією и методикою ее опрацювання;

В· вміння делать фінансовий аналіз розвітку організації, складаті довідки про різноманітні господарські та Другие об'єкти;

В· вміння реферуваті різноманітну інформацію и готувати ВІДПОВІДІ на різноманітні вхідні матеріали (листи, запита, факси ТОЩО);

В· закріпіті вміння працювати на комп'ютері и в мережі INTERNET для Отримання необхідної ІНФОРМАЦІЇ.

Методи Дослідження. Для розв'язування поставлених Завдання Використана Такі методи наукового Дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретізація. На практіці такоже вікорістовуваліся методичні Прийоми збору, ОБРОБКИ та аналізу ІНФОРМАЦІЇ, узагальнення Первін матеріалів, співставляліся Власні спостереження з матеріалами учбової и Наукової літератури. p align="justify"> У процесі практики застосовуваліся навики підготовкі статистичних и Текстову матеріалів, Складанний Доповіді, пояснювальні записки, характеристики об'єктів. Крім того вікорістовуваліся Нові методи виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, методи Дослідження і управління Із! Застосування ЕОМ и сучасних технічних засобів. p align="justify"> Структура Звіту. Звіт Складається Із вступимо, вісьмі розділів, вісновків, списку використаних джерел та Додатків. p align="justify"> 1. Загальне ознайомлення Із структурою управління та організацією Економічної роботи кредитної Спілки В«Захід-ІнвестВ»


Кредитна спілка В«Захід-Інв...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Контроль та аналіз виконання виробничої програми організації, використання ...
  • Реферат на тему: ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРАКТИЦІ Місце проходження практики ТОВ « ...
  • Реферат на тему: Аналіз та оцінка організації виробничої та фінансово-господарської діяльнос ...
  • Реферат на тему: Звіт про проходження виробничої практики в ВАТ «Сировар»
  • Реферат на тему: Звіт про проходження виробничої практики в магазині