Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення

Реферат Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення

сили в день винесення постанови судом касаційної інстанції. p align="justify"> За вступ рішення в законну силу сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ті ж позовні вимоги, з тих самих підстав, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини.

Якщо після набрання законної сили рішенням, яким з відповідача стягуються періодичні платежі, змінюються обставини, що впливають на визначення розміру платежів або на їх тривалість, кожна сторона має право шляхом пред'явлення нового позову вимагати зміни розміру і термінів платежів.

Судове рішення - це виноситься іменем держави постанову щодо суті спору, в якому міститься висновок суду про застосування певної норми права до конкретної справи, про задоволення або про відмову в позові повністю або в частині.

Судове рішення повинно бути законним і обгрунтованим. Законність судового рішення означає, що воно винесене судом при точному дотриманні норм матеріального та процесуального права. Обгрунтованим ж рішення суду вважається в тому випадку, якщо судом були досліджені всі обставини, що мали значення для правильного вирішення спору, а зроблені ним висновки про права та обов'язки сторін відповідають встановленим судом обставинам. p align="justify"> Після оголошення рішення суду набирає чинності не відразу. Стороні, що програла дається термін для його оскарження. Якщо сторона, що програла скористалася цим правом, справа надходить до суду другої інстанції, який в порядку касаційного провадження перевіряє обгрунтованість і законність рішень судів першої інстанції, що не вступили в законну силу. Касаційна скарга чи протест можуть бути подані протягом 10 днів після винесення рішення судом першої інстанції. Касація припускає, що вищестоящий суд розглядає як би тільки формальну сторону справи: чи відповідають висновки, зроблені судом у винесеному рішенні, документам, що містяться у справі, не були порушені які-небудь формальні вимоги до ходу судочинства. Якщо суд другої інстанції знаходить такі порушень, він скасовує судове рішення і посилає справу в інший суд першої інстанції для нового розгляду по суті. Якщо ж порушення не виявлено - рішення набирає законної сили. p align="justify"> Законна сила судового рішення - це особлива властивість рішення, що купується за певних умов і що полягає в тому, що після настання цих умов судове рішення стає обов'язковим для всіх і незмінним для суду, який його виніс.

Проте судові рішення не завжди стають предметом перевірки з боку суду другої інстанції в силу того, що вони не оскаржуються учасниками судового процесу. Крім того, суд касаційної інстанції теж може не виявити допущені у справі неправильності. Тому закон передбачає можливість перевірки в порядку судового нагляду законності й обгрунтованості судових рішень, що вступили в законну силу. br/>

4. Усунення недоліків судового рішення судом, який виніс його


Суд, який постановив рішення по справі, може за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою винести додаткове рішення у випадках:

) якщо по якомусь вимозі, яким особи, що у справі, представляли докази і давали пояснення, не було винесено рішення;

) якщо суд, дозволивши питання про право, не зазначив розміру присудженої суми, майна, що підлягає передачі, або дій, які зобов'язаний зробити відповідач;

) якщо судом не дозволено питання про судові витрати;

) якщо судом не дозволено питання про поворот виконання рішення суду.

Питання про винесення додаткового рішення може бути поставлений в межах строків виконання рішення. Додаткове рішення виноситься судом після розгляду питання в судовому засіданні і може бути оскаржено або опротестовано. Особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою для розгляду питання про винесення додаткового рішення. На рішення суду про відмову у винесенні додаткового рішення можуть бути подані приватна скарга, протест. p align="justify"> У разі неясності рішення суд, який розглянув справу, має право за заявою осіб, які беруть участь у справі, а також за клопотанням судового виконавця роз'яснити рішення, не змінюючи його змісту. Роз'яснення рішення допускається, якщо воно ще не приведено у виконання і не закінчився термін, протягом якого рішення може бути примусово виконано. Суд зобов'язаний розглянути заяву, клопотання про роз'яснення рішення у десятиденний строк з дня прийняття заяви. p align="justify"> Питання про роз'яснення рішення вирішується в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, а також судовий виконавець у випадках, коли предметом розгляду є його клопотання про роз'яснення, повідомляют...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Законна сила судового рішення
  • Реферат на тему: Законна сила судового рішення
  • Реферат на тему: Підстави для скасування або зміни судового рішення в касаційному порядку
  • Реферат на тему: Підвідомчість житлових спорів. Розірвання шлюбу, захист прав споживачів, п ...
  • Реферат на тему: Рішення конституційного суду як самостійний джерело права