Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Бізнес-планування у сфері сервісу

Реферат Бізнес-планування у сфері сервісу

дприємств сфери сервісу.

2. Розглянути дисконтування потоку доходів, потоку доходів і реверсії, використання дисконтування для оцінки варіантів інвестування.

3. Розрахувати фінансові ризики, вартість грошей у часі, взаємодія попиту і пропозиції, ефективності інвестицій.

Індивідуальні завдання визначаються у відповідність з останньою цифрою залікової книжки. З кожного розділу студент вибирає по одній задачі у відповідність з останньою цифрою залікової книжки. (Наприклад, номер залікової книжки 3.2.03.25 5 , отже, завдання для вирішення - 1. 5 . і 2. 5 .). Студент, який виконав контрольну не за своїм варіантом, отримує оцінку В«незадовільноВ» і допускається до перездачі контрольної роботи після оформлення відповідного допуску.

Тема 1. Використання дисконтування для оцінки варіантів інвестування

УМОВА

Розглянемо проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з подальшим продажем квартир на ринку житла.

З метою спрощення припустимо, що в реалізації цього проекту задіяні два учасники:

1. Компанія, що має земельну ділянку і право на її забудову.

2. Будівельна фірма, яка розглядає можливість укладення контракту з компанією на будівництво.

Умови контракту передбачають, що компанія надасть земельну ділянку, всю необхідну проектну документацію, а також понесе всі витрати, пов'язані з оформленням необхідних документів. Крім того, компанія відповідає за організацію і проведення реклами. Будівельна фірма приймає на себе всі витрати, пов'язані з будівництвом житлового будинку. Доходи від продажу квартир розподілені таким чином:

- 20% квартир безоплатно передаються муніципалітету міста;

- по 40% отримує кожен учасник проекту.

Ступінь стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов реалізації може бути охарактеризована

показниками граничного рівня обсягів виробництва, цін виробленої продукції та іншими параметрами проекту.

Необхідна інформація для розрахунку стійкості проекту приведена в таблиці.


Показники

од. змін.

В«базовийВ» варіант

найбільш В«небезпечнийВ» варіант

Загальна площа квартир

кв. м

1000

1000

Ринкова вартість 1 кн. метра

руб.

1200

1000

Оціночна вартість земельної ділянки

руб.

200000

200000

Організаційні витрати компанії

руб.

10000

15000

Реклама

руб.

20000

30000

Проектна документація

руб.

50000

50000

Вартість будівництва 1 кв. метра

руб.

300

450


Рішення: Наведемо розрахунки, характеризують стійкість проекту.

1. За базового варіанту:

Чистий дисконтований дохід компанії (ЧДД) = 0,4 Г— 1000 кв. метри Г— 1200 руб. - 200000 руб. - 10000 руб. - 20000 руб. - 50000 руб. = 200000 руб. p> ЧДД будівельної фірми = 0,4 Г— 1000 кв. м. Г— 1200 руб. - 300 руб. Г— 1000 кв. м. = 180000 руб.

2. За найнебезпечніший варіант:

ЧДД (компанії) = 0,4 Г— 1000 кв.м. Г— 1000 руб. - 200000 руб. - 15000 руб. - 30000 руб. - 70000 руб. = 85000 руб. p> ЧДД (Будівельної фірми) = 0,4 Г— 1000 кв. м. Г— 1000 крб. - 450 руб. Г— 1000 кв. м. = 50000 руб


Неважко бачити, що проект не є стійким, оскільки він значною мірою реагує на що відбуваються цінові коливання. Для того щоб він був реалізований, потрібно перерозподілити ризик збільшення вартості між учасниками проекту.

Ступінь стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов реалізації може бути охарактеризована показниками граничного рівня обсягів виробництва, цін виробленої продукції та іншими параметрами проекту.

Граничне значення параметра проекту для деякого року його реалізації визначається як таке значення цієї показника в даному році, при якому чистий прибуток учасника в цьому році стає нульовою.


Умови вирішення завдань за варіантами

1.1.

Показники

о...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка проекту локальної обчислювальної мережі на основі технології 1000 ...
  • Реферат на тему: Розробка основних документів проекту організації робіт і проекту виконання ...
  • Реферат на тему: Розробка проекту будівництва багатоквартирного житлового будинку
  • Реферат на тему: Методи вибору інноваційного проекту для реалізації. Розробка інноваційного ...
  • Реферат на тему: Планування і забудова селища на 1000 жителів