Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия » Бізнес-планування у сфері сервісу

Реферат Бізнес-планування у сфері сервісу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

федеральне агентство з освіти

Санкт-Петербурзька державна академія
сервісу та економіки

Кафедра В«Економіка та управління на підприємстві
сфери сервісу В»


Олена Василівна Ялунер
Бізнес-планування у сфері сервісуМетодичні вказівки з виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 060800

В«Економіка і управління на підприємствах сфери сервісуВ»


Санкт-Петербург

2005

Схвалено на засіданні кафедри В«Економіка та управління підприємством сфери сервісу В», протокол № 8 від 5 квітня 2005


Затверджено Методичною Радою ІЕУСС, протокол № 5 від 6 Квітень 2005


Ялунер Є.В. Бізнес-планування на підприємствах сфери сервісу. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 060800 В«Економіка і управління на підприємстві сфери сервісу В». - СПб.: Изд-во СПб ГАСЕ, 2005. - 11 с. br/>

Науковий редактор: д-р екон. наук, професор В.М. Соловйов

Укладач: канд. екон. наук, доцент кафедри В«ЕУПСВ» Є.В. Ялунер

Рецензенти: д-р екон. наук, професор І.М. Гаврильчак p> канд. екон. наук, доцент І.Ю. Левітіна

В 

Зміст


1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КУРСУ

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРО ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Тема 1. Використання дисконтування для оцінки варіантів інвестування

Умови вирішення завдань за варіантами

Тема 2. Абсолютна і порівняльна ефективність капітальних вкладень

Умови для вирішення завдань за варіантами

4. ЛІТЕРАТУРА

В 
1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Оцінка бізнесу складається з оцінки його складових, як піддаються буквальному математичного розрахунком (точка беззбитковості), так і залишаються поза предмета математики (Оцінка ідеї зайнятися бізнесом). З точки зору бізнесу оцінці підлягають такі його компоненти, як витрати виробництва і прибуток, ринок, як об'єкт маркетингу, фінанси підприємства, податки, кредит. Оцінка окремих, навіть дуже важливих частин бізнесу у відриві від всієї задачі, швидше за все, призведе до помилки, яка, у свою чергу, створить зону ризику саме там, де знехтували оцінкою. Найбільш об'єктивну оцінку бізнесу дає бізнес-план. Тому, основними завданнями курсу є наступні:

- дати студентам повне уявлення про сутність бізнес-плану, етапах його розробки, розділів, його складових;

- ознайомити студентів з комплексом методів, прийомів розробки розділів бізнес-плану, методів розрахунків його основних показників, особливо в розділі оцінки фінансових показників;

- домогтися повного розуміння студентами цілей і завдань, що стоять перед розробником бізнес-плану, важливості бізнес-плану в загальній системі планів, що складаються підприємствами на різних етапах свого розвитку і переслідують різні цілі курсу є наступні:

- дати студентам повне уявлення про сутність бізнес-плану, етапах його розробки, розділів, його складових;

- ознайомити студентів з комплексом методів, прийомів розробки розділів бізнес-плану, методів розрахунків його основних показників, особливо в розділі оцінки фінансових показників;

- домогтися повного розуміння студентами цілей і завдань, що стоять перед розробником бізнес-плану, важливості бізнес-плану в загальній системі планів, що складаються підприємствами на різних етапах свого розвитку і переслідують різні цілі.

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРО ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Дисципліна В«Бізнес-планування у сфері сервісуВ» є дисципліною спеціалізації В«Організація діяльності підприємств сервісуВ» і покликана озброїти студентів потрібними теоретичними знаннями, а також виявити специфіку двох найважливіших функцій управління - організації і планування.

За навчальним планом робота над дисципліною передбачена на IV курсі, причому, крім теоретичного матеріалу передбачено виконання контрольної роботи, яке справжніх методичних вказівках.

До виконання контрольної роботи слід приступати тільки після уважного ознайомлення з методичними вказівками та опрацювання відповідної літератури.

В  3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

У контрольній роботі розглядаються методи і способи вирішення основних завдань, що зустрічаються при розробці різного роду бізнес-планів. p> Мета проведення контрольної роботи:

1. Ознайомитися з методологічними засадами, методами та методиками проведення планових та організаційних розрахунків, розвинути практичні навички самостійної роботи з урахуванням особливостей промислових підприємств і пі...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бізнес-планування, його роль і призначення. Основні розділи бізнес-плану, ...
  • Реферат на тему: Роль бізнес планування в скоєнні інвестиційної політики підприємств та скла ...
  • Реферат на тему: Методика розробки основних показників бізнес-плану
  • Реферат на тему: Складання бізнес-плану та планування роботи торгового підприємства
  • Реферат на тему: Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації