Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Економічні обгрунтування вартості туристичного продукту (на прикладі Туреччини)

Реферат Економічні обгрунтування вартості туристичного продукту (на прикладі Туреччини)

нції сучасного міжнародного туризму

Туризм відіграє все більш помітну роль у світовій економіці, тому в багатьох країнах світу туризм є бурхливо розвивається галуззю. p> На думку ряду фахівців, рівень міжнародного туризму за прибуттям в 1999-2010 рр.. може скласти більше 1 трлн. туристів [2], проте окремі вчені вважають, що він буде складати не більше 937 млн ​​[3]. Це, втім, свідчить, що кількість прибуттів до 2010 року істотно зросте.

Сучасна західна економічна наука розглядає туризм як складну соціально-економічну систему. Економічні пробле-ми аналізуються, як правило, в контексті суспільного та екологічного аспекту життєдіяльності туризму.

Поняття сучасного туризму як економічної галузі народного господарства неможливо розглядати у відриві від глибоких історичних коренів, так як подорожі відомі людству з найдавніших часів.

У XX столітті одним з найважливіших стимулів розвитку туризму стає зростаючий мобільність суспільства, обумовлена ​​успіхами транспортного будівництва: розвитком повітряного сполучення і здешевленням авіаквитків, доступністю цін на автомобілі для середовищ-нього споживача.

Зміст поняття В«туристВ» було вперше розкрито в рекомендаціях Комітету експертів Ліги Націй у 1937 році [4], згідно з якими було прийнято В«вважати туристом всякого, хто знаходиться не менше 24 годин на країні, в якій він не живе В». Фахівцями таке визначення було визнано розпливчастим. Організація Об'єднаних Націй (ООН) кілька разів зверталася до даному терміну. ​​

У 1954 році в ст. 1 Міжнародної конвенції про митні пільги для туристів дається вже таке визначення: В«... турист означає будь-яка особа, незалежно від його раси, статі, мови і релігії, яка вступає на територію якої-небудь Договірної держави, крім тієї держави, в якій ця особа звичайно проживає, і залишається там не менше 24 годин і не більше 6 місяців з дозволеною метою (крім мети емігрувати), то: з метою туризму, розваги, спорту або лікування, або за сімейними обставинами, або для навчання, релігійного паломництва, або з діловими цілями В»[5]. p> Як і будь-який інший, туристичний ринок являє собою взаємозалежних систему компонентів попиту та пропозиції. Ту-ризм за своїми основними характеристиками не має принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Разом з тим, в туризмі є і своя специфіка. p> Необхідно відзначити, що міжнародний туризм - це туризм в іншу країну, тобто іноземний туризм.

Міжнародний туризм буває в'їзний та виїзної .

в'їзного туризму- це подорожі в межах Російської Федерації осіб, які не проживають постійно в Російській Федерації . p> Виїзний туризм- це подорожі осіб, які проживають в Російській Федерації, в іншу країну.

Основним туристичним продуктом є комплексне обслуговування, тобто стандартний набір послуг, який продається туристам в одному В«пакетіВ».

Характеризуючи структуру туристичного попиту, можна виділити кілька груп критеріїв:

Г? економічні;

Г? політичні;

Г? соціально-демографічні;

Г? історико-культурологічні;

Г? географічні;

Г? психолого-поведінкові;

Г? природно-кліматичні.

Сегментування за економічними параметрами включає:

а) дохід туриста;

б) рівень розвитку туристичної індустрії;

в) ціна туристського продукту. p> Географічні чинники припускають мета туристської поїздки: по частинах світла, країнам, регіонам, кантонам, містам.

До психолого-поведінкових факторів можна віднести:

а) мотив поїздки;

б) тип туриста (психологічний портрет);

в) сезонність;

г) організація поїздки (туроператор);

д) форма поїздки;

е) використовувані транспортні засоби;

ж) використовувані засоби розміщення;

з) віддаленість турцелі;

і) тривалість поїздки;

к) джерела фінансування поїздки;

л) консультанти і посередники в прийнятті рішення про вчинення

турпоїздки.

Географічні і кліматичні чинники справляють істотний вплив на формування попиту на ринку туризму.

Вивчення характеру й механізму впливу різноманітних факторів, що впливають на попит на ринку туризму, дає можливість визначити ймовірну реакцію споживачів на ті чи інші туристські пропозиції.

Відповідно до Федеральної програмою розвитку туризму в Російської Федерації в період з 1998 р. по 2005 р. передбачається активне будівництво нових об'єктів для розміщення туристів і туристської інфраструктури, модернізація існуючої матеріальної бази, а також проведення широкомасштабної рекламної кампанії з просування туристичного продукту Росії на світовому ринку. У результаті цих заходів очікується подальше зростання туристичних потоків на 14-15%.

1.2. Характеристика Туреччини як об'єкта туризму

За чинним російським законодавством, туристський ...


Назад | сторінка 2 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Освітній туризм: основні центри лінгвістичного туризму. Рекреаційний туриз ...
  • Реферат на тему: Екскурсійний туризм та інші види туризму
  • Реферат на тему: Розвиток туризму в 70-80-х роках. Плановий туризм
  • Реферат на тему: Розробка туристичного продукту релігійного туризму
  • Реферат на тему: Дослідження процесу створення електронної стрічки новин на прикладі сайту к ...