Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Роль засобів масової інформації у формуванні стилю життя суспільства

Реферат Роль засобів масової інформації у формуванні стилю життя суспільства

ду заявлених особистостей. Читач відбирає вподобані йому висловлювання, виходячи з власного ставлення до героя, або з установкою В«Хочу бути таким же! (Одягатися, мислити, жити, заперечувати, приймати і т.д.)

Людина усе частіше уявляє собі дійсність не у відповідності зі своїм особистим сприйняттям, а через відображення її в ЗМІ, через образ цієї дійсності, сформований ними. Але і цю, В«відредаговануВ» ЗМІ, дійсність людина фактично сприймає не сам, бо й він В«ПерестворюєВ» маніпуляціями ЗМІ, оскільки змінюється не тільки дійсність, а й сприйняття людини.

Виходячи з цього, можна сказати, що сукупність таких сконструйованих засобами масової інформації міфів не тільки вселяє певний тип поведінки, але й програмує певний тип мислення. Створювані ЗМІ міфи тиражуються, видаються за справжню реальність, замінюючи собою вихідну реальність у свідомості людини. В«ЛюдиВ« входять В»однаковими в простір такої В«Міфотворних машиниВ», але виходять орієнтовані на певну модель поведінки, а також на придбання того чи іншого товару В»[3]. (У даному випадку вибір конкретного засобу масової інформації). p> Ось чому в сучасному інформаційному суспільстві роль ЗМІ досить висока, і зростання такої значущості пов'язаний з їх глибинним і різноманітним впливом на повсякденне життя. Мас-медіа створюють і поширюють знання про суспільство, про принципи його організації та функціонування, винаходять і відтворюють нормативні образи та моделі поведінки, тим самим активно беруть участь у процесі формування соціальної реальності. p> Поряд з цим, важлива роль ЗМІ в сучасному суспільстві визначається їх здатністю до швидкого реагування на що відбуваються актуальні події та процеси, створення і трансляції в суспільстві ідей, цінностей, уявлень. Уявлення про мужність і жіночності також створюються за допомогою ЗМІ. p> Саме через журнали, газети, кіно і телепередачі читачі та глядачі формують для себе гендерні зразки, які потім набувають поширення і відтворюються індивідами в повсякденному житті. Тут у масового читача і глядача з'являється можливість вибору, тому що, орієнтуючись тільки на своє власний світогляд і життєву позицію, людина може вибрати підходящий саме для нього продукт, створений засобами масової інформації. Очевидним є той факт, що і тут вибір дуже обмежений, тому перелік пропонованих видань і телепередач обмежений і визначений їх виробниками.

Особливо наочно впливу на аудиторію простежується у ілюстрованих журналів. В«Журнал - друковане періодичне видання, яке впливає на громадську думку, формуючи його у відповідності з інтересами певних суспільних класів, політичних партій, організацій. Термін В«журналВ» відбувся від французького cлова journal - В«щоденник, газета, яке фігурувало в назву перших журналів французькою мовою, коли журнал ще не зовсім відокремився від газети В»[4].

Журнали займають проміжне положення в медіа-індустрії між газетами та книжками, що визначає їх специфіку. Вона полягає в тому, що спочатку, В«з моменту свого виникнення, кінець 19 століття, журнали були покликані заповнити пробіл між газетами і В«серйознимиВ», В«інтелектуальнимиВ» книгами. На сторінках журналів інформація розважального характеру (модні новинки, реклама товарів і послуг) чергується з матеріалами з історії, мистецтва, культурної спадщини, які за формою і змістом доступні масовому читачеві. Другою особливістю журналу як медіа-продукту є його В«АдресністьВ», орієнтація на певну групу читачів. Цільова аудиторія журналів виділена за певною ознакою потенційного читача: стать (чоловічі/жіночі), професійна приналежність (журнал для бухгалтерів, вчителів фізики та математики та інш.), місце проживання (міська/сільська місцевість) та ін У якості третьої специфічної характеристики журналу можна виділити дизайн видання. На відміну від газет і книг, в яких переважає текст, а картинки, фотографії, карикатури і інш. є тільки ілюстрацією до тексту, в журналі візуальний і вербальний компоненти співіснують як рівні частини цілого В»[5].

Таке поєднання текстової та ілюстративної інформації впливає на формування цінностей і світогляду, який повинен розділяти В«справжнійВ» чоловік/жінка. При цьому декларується система В«справжніх чоловічих/жіночихВ» ідей і поглядів. Приписи етикету та матеріально-речової атрибутики задають поведінкові зразки для справжнього чоловіка/жінки в повсякденних ситуаціях (На роботі, вдома, в дружній компанії і т.п.) і символи доречного для читачів споживання. Роль і значення реклами товарів певних, як правило, престижних і дорогих марок, важко недооцінити.

В«Причин, за якими в даному типі ЗМІ реклама стала рівною, а іноді більшою за своєю значимістю частиною медіа-продукту, досить багато, відзначимо дві найбільш очевидні. Перша безпосередньо пов'язана з тим, що будь-який журнал, ЗМІ являє собою комерційний проект, і метою його творців є отримання матеріального прибутку. Економічна ефективність видань безпосередньо залежить від частки і якості реклам...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль засобів масової інформації у формуванні політичної свідомості
  • Реферат на тему: Особливості впливу засобів масової інформації на формування суспільної свід ...
  • Реферат на тему: Використання Інтернету традиційними засобами масової інформації для спілкув ...
  • Реферат на тему: Роль ЗМІ (засоби масової інформації) у формуванні громадської думки
  • Реферат на тему: Роль засобів масової інформації в сучасній Росії