Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Адміністративне право

Реферат Адміністративне право

одія сторін)

. метод дозволу (разреш. варіант поведінки)

. метод заборони

Всі зазначені методи правового регулювання характерні для адм-го права.

Суть методів адміністративного регулювання управлінських відносин може бути зведена до наступного:

. імперативний. Встановлення певного порядку дій, припис до чинності відповідних умов, належним чином оформлені в адміністративно-правової нормі. (Метод приписів) недотримання такого порядку не тягне за собою юридичних наслідків, на досягнення яких орієнтується норма. p align="justify"> Новий Кодекс про адміністративні правопорушення встановлює, що адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніше 2 місяців. Перевищення терміну не дозволяє застосувати до особи заходи адміністративної відповідальності. p align="justify">. диспозитивний (узгодження). Він проявляється в адміністративному праві при укладенні адміністративних договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим. p align="justify">. метод дозволу - це надання вибору одного з варіантів належної поведінки або так зване управління по розсуд - це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань, але вони не мають права ухилитися від такого вибору.

Наприклад: при вирішенні питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності до нього можуть бути застосовані різні адміністративні стягнення або він може бути звільнений від відповідальності.

. метод дозволу виражається також у наданні можливості діяти на свій розсуд, тобто здійснювати або не здійснювати передбачені адміністративно-правовою нормою дії. Це м'який варіант дозволу. Наприклад, громадянин сам вирішує, чи варто оскаржити дії посадової особи, які він вважає як протиправні. p align="justify">. метод заборони - заборона певних дій під загрозою застосування відповідних адміністративно-правових санкцій.

Наприклад, заборонено напрям скарг громадян тим посадовим особам, дії які оскаржуються. Порушення цієї заборони тягне притягнення посадової особи до дисциплінарної відповідальності. p align="justify"> У всіх варіантах регулюючого впливу адміністративне право виявляє себе владно незалежно від конкретної форми вираження владності.


3. Система адміністративного права


Адміністративне право має свою систему, яка характеризує внутрішню будову даної галузі.

За загальноприйнятою в теорії права тенденції, адміністративне право складається з двох частин: Загальної та Особливої. Деякі автори, поряд із зазначеними частинами виділяють і Спеціальну частину адміністративного права. p align="justify"> І Загальна, і Особлива частини адміністративного права складаються з окремих адміністративно-правових інститутів. Адміністративно-правової інститут - це система норм права, які регулюють відносно однорідні суспільні відносини у сфері державного управління. Загальна частина включає в себе такі правові інститути, як:

адміністративно-правовий статус індивідуальних суб'єктів;

адміністративно-правовий статус державних органів;

адміністративно-правовий статус інших колективних суб'єктів;

форми і методи державного управління;

способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні;

- адміністративний примус;

адміністративна відповідальність;

адміністративно-процесуальне право (в окремих підручниках з адміністративного права даний інститут часто називають В«адміністративний процесВ»).

Особлива частина складається з таких основних правових інститутів:

управління в економічній сфері;

управління у соціально-культурній сфері;

управління в адміністративно-політичній сфері.

Як відомо з теорії права, галузь права іноді включає в себе підгалузі, які складаються з сукупності окремих правових інститутів. В системі адміністративного права можна виділити таку підгалузь, як адміністративно-процесуальне право. При цьому слід зазначити, що в теорії адміністративного права єдиної думки на цей рахунок немає. Більшість вчених-адміністратівістов вважають, що адміністративно-процесуальне право - це правовий інститут адміністративного права. На противагу цій точці зору ряд вчених вважає, що розвиток адміністративного процесуального права як правового інституту досягло такого рівня, коли є підстави стверджувати про виникнення і подальшому становленні адміністративно-процесуального права як підгалузі адміністративног...


Назад | сторінка 2 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Норми адміністративного права. Адміністративно-правовий статус державного ...
  • Реферат на тему: Норми адміністративного права та адміністративно-правові відносини
  • Реферат на тему: Адміністративно-правовий статус вищої посадової особи суб'єкта РФ
  • Реферат на тему: Адміністративно-правове регулювання права громадян на зброю
  • Реферат на тему: Предмет і метод адміністративного права