Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Складання програм і алгоритмізація завдань з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"

Реферат Складання програм і алгоритмізація завдань з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"

ми змінними:

+ - додавання; - віднімання; * - множення;/- ділення речовий;

Крім цього для даних типу int передбачено операцію% - отримання залишку від цілочисельного ділення.

Наприклад: 5% 2 = 1

Інструкція присвоювання

Змінну можна змінювати за допомогою операції привласнення. У мові С + + вона позначається знаком рівності. p> Наприклад: x = 12;

У С + + підтримується скорочена форма запису:


ІнструкціяСоответствующая "звичайна" інструкція привласнення + + x = x + 1х - x = x - 1х + = уx = x + уx - = ух = х - ух * = ух = х * ух % = уx = x% у

Опції введення-виведення

Функція printf виводить на екран значення змінних або рядок символів, укладених у подвійні лапки.

Синтаксис: printf (Формат, СпісокПеремених);

Формат виводу задається в рядку форматування, яка крім специфікатора формату може містити текст і керуючі символи. Значення першої змінної виводиться відповідно з першим специфікатором формату, другий - з другим, і т. д.Спеціфікатори формату (необов'язковий параметр n задає ширину поля виводу). br/>

СпеціфікаторФорма виведення% ni% ndДесятічное число зі знаком% nuБеззнаковое ціле десяткове число% n.mfДробное число з десятковою крапкою. Необов'язковий параметр m задає кількість цифр дробової частини% neДробное число з десятковою крапкою або, якщо число не може бути представлено у формі з десятковою крапкою, в експоненційної формі% nsСтрока символів% ncСімвол

Керуючий символ n переводить курсор на початок наступного рядка

Наприклад, вивести значення цілочисельний змінної а і дробової x (з точністю до 2-го знака після коми) з перекладом курсора на наступний рядок.


printf ( a =% dx =% 5.2% n , a, x);


Заголовний файл:

Функція scanf вводить з клавіатури значення змінних, згідно із зазначеним специфікатором формату. Перша змінна отримує значення відповідно з першим специфікатором формату, друга - з другим і т. д.

Синтаксис:


scanf (Формат, СпісокАдресовПеременних);


Як параметр функції scanf повинні передаватися адреси змінних, а не їхні імена.


СпеціфікаторВводіт% i% dДесятічное число зі знаком% uБеззнаковое ціле десяткове число% f% eДробное число% sСтрока символів% cСімвол

Наприклад, ввести значення цілочисельний змінної а і дробової x:


scanf (% d% f , & a, & x);

Заголовний файл:


Функція getch повертає код символу натиснутої клавіші. Функція getch не виводить на екран символ, відповідний натиснутій клавіші. p align="justify"> Наприклад:


getch ();// очікування натискання будь-якої клавіші

Заголовний файл:ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1


Тема: Використання математичних функцій


Математичні функції містяться в модулі math.h. Тому для того, щоб їх використовувати необхідно підключити його в розділі # include. p align="justify"> Математичні функції


abs (x), fabs (x) Повертає ціле (abs) або дробове (fabs) абсолютне значення аргументу, в якості якого можна використовувати вираз відповідного тіпа.acos (x), asin (x), atan (x) Повертає виражену в радіанах величину кута, косинус, синус або тангенс якого передано відповідної функції в якості аргументу. Аргумент функції повинен знаходитися в діапазоні від -1 до 1.sin (x), cos (x), tan (x) Повертає синус, косинус або тангенс кута. Величина кута повинна бути задана в радіанах.exp (x) Експонента - sqrt (x) Корінь квадратний аргументу - pow (x, y) Піднесення до ступінь. Повертає значення log (x) Логарифм натуральний аргументаlog10 (x) Десятковий логарифм

Приклад вирази:


В 

У С + + це вираз буде виглядати так


0.3 * pow ((pow (sin (x), 2)-pow (cos (x), 2)/exp (x), 5)


Задача 1

Обчислити значення функції (значення змінних приймати самостійно)


В 

# include

# include

# include main ()

{

float x, y, z;// описуємо змінні

printf ("x ="); scanf ("% f", & x); ("y ="); // Виводимо значення дробової змінної z з

точністю до 3 зн...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Докладне вивчення роботи фінансової функції ДАТАКУПОНДО, яка повертає число ...
  • Реферат на тему: Функції та значення релігії
  • Реферат на тему: Значення і функції атмосфери
  • Реферат на тему: Значення і функції філософії
  • Реферат на тему: Поняття алгоритму. Обчислення значення функції