Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Складання програм і алгоритмізація завдань з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"

Реферат Складання програм і алгоритмізація завдань з дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"

Міністерство освіти і науки України

Криворізький інститут

ПВНЗ В«Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управлінняВ»

Факультет - інженерний

Кафедра технічної кібернетики

Спеціальність 7.0901402 В«Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехнікаВ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни

В«Об'єктно-орієнтоване програмуванняВ»

для студентів денної та заочної форм навчання
Кривий Ріг 2008


ЗМІСТ


ВСТУП

Лабораторна робота № 1

Лабораторна робота № 2

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Лабораторна робота № 5

ЛІТЕРАТУРАВСТУП


Лабораторні роботи з дисципліни Об'єктно-орієнтоване програмування виконуються студентами 2 курсу спеціальності Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка денної та заочної навчання.

Основна мета лабораторного практикуму - закріпити знання, отримані на лекційних, практичних заняттях і в результаті самостійної роботи. Студенти розвивають навички складання програм і алгоритмізації завдань, освоюють прийоми налагодження програм. p align="justify"> Мова програмування BC є частиною програмного середовища Borland C + +, яка включає в себе не тільки відповідний компілятор, але і текстовий редактор, компонувальник, завантажувач, відладчик і інші засоби, що прискорює процес створення програми. Крім того, можливості мови BC розширюються додатковими програмними засобами - модулями. Тому володіння прийомами роботи в середовищі Borland C + + є вкрай необхідним. p align="justify"> Система Borland C + +, як один із засобів автоматизації програмування, є складовою частиною операційної системи MS DOS або Windows певної версії. Тому студентам необхідно знати особливості файлової системи, володіти засобами роботи з файлами і каталогами (папками) власне операційної системи або оболонки Norton Commander. br/>

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Структура програми

Програма складається з однієї або більше функцій, причому яка-небудь з них (головна) обов'язково повинна називатися main (). Опис функції складається із заголовка і тіла. Заголовок складається з директив препроцесора типу # include та імені функції. p> У розділі ми вказуємо, які файли ми будемо використовувати в якості бібліотек. Наприклад:


# include


Цей рядок вказує компілятору, що потрібно включити інформацію, що міститься у файлі stdio.h.

Відмітною ознакою імені функції служать круглі дужки, а аргумент може і відсутні. Тіло функції укладено у фігурні дужки і являє собою набір операторів, кожен з яких закінчується символом "крапка з комою". p> У простому випадку програма являє собою одну єдину функцію main. Якщо функція main отримує параметри і повертає результат, то вона оголошується так:


int main (int argc) {/ * оператори */

}

return (значення);


Якщо функція main не отримує параметри і не повертає результат, то вона оголошується так:


void main ()

{/ * оператори */

}


Коментарі в програмі чи оформлюються наступним чином:


/* коментар */або// коментар.


Основні типи даних

До основних типів даних мови C/C + + відносяться:

В· цілі числа (int, short int, long та ін);

В· дробові (дійсні) числа (float, double та ін);

В· символи (char);

В· логічні bool.

Змінні можуть бути оголошені в будь-якому місці програми до їх використання.

Наприклад, оголошуємо цілочисельні змінні: int a, b;

Рядок в С + + це масив символів. Оголошення: char Ім'я [Довжина];

Оголосимо строкову змінну (масив) st, що складається з 15 символів: char st [15];

Константи також можуть бути оголошені в будь-якому місці програми таким чином: const n = 7;

Арифметичні операції

У С + + визначені всі чотири арифметичні операції над числови...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення мови об'єктно-орієнтованого програмування Borland Delphi та ро ...
  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування. Порівняльний аналіз мов об'єкт ...
  • Реферат на тему: Докладне вивчення роботи фінансової функції ДАТАКУПОНДО, яка повертає число ...
  • Реферат на тему: Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка
  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування у середовіщі програмування Delphi7