Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Соціально-психологічна модель сімейних відносин

Реферат Соціально-психологічна модель сімейних відносин

иділяють наступні види соціально-аксіологічної спрямованості сім'ї:

суспільно-прогресивна (підтримка цінностей соціуму, єдність поглядів, хороші міжособистісні відносини);

суперечлива (відсутність єдності поглядів, взаємини на рівні боротьби одних тенденцій з іншими);

антисуспільна (протиріччя ціннісних ідеалів ідеалам суспільства).

Розрізняють також дієздатність і активність сім'ї. Дієздатність сім'ї може бути:

обмежена (в силу психосоматичних, вікових особливостей її члени нездатні самостійно заробляти кошти для існування і вписатися в систему соціальних відносин - пенсіонери, інваліди);

тимчасово обмежена (психосоматичні, вікові особливості лише тимчасово обмежують соціально-економічну самостійність; наприклад, сім'ї, що переживають небудь вид соціальних катаклізмів, включаючи безробіття, які мають дітей, які не досягли працездатного віку, сім'ї інвалідів);

необмежена (члени сім'ї мають повний спектр можливостей вписатися в соціальний простір і адаптуватися до мінливих умов, які не носять характеру соціального катаклізму).

Активність сім'ї характеризує орієнтацію на нарощування і актуалізацію її ресурсів, тобто ступінь самозабезпечення і самодопомоги. Виділяють три види активності:

власне активність (орієнтація на свої сили, висока мобільність, розвиток адаптаційних здібностей);

обмежена активність;

пасивність (орієнтація на утриманство, низька мобільність, нерозвиненість адаптаційних здібностей).

2. Типи сімей


Соціально-психологічна підтримка може бути необхідна будь-якій сім'ї, хоча й різною мірою. Особливо потребують допомоги сім'ї пасивні. Вони мають малий власний потенціал для розв'язання кризових ситуацій. Розрізняють сім'ї за способами реагування на стресові, конфліктні ситуації та нормативні кризи (пов'язані з певними етапами сімейного функціонування). В основу даної типологізації покладено феномен психологічного здоров'я сім'ї - інтегральний показник її функціонування, який відображає якісний бік соціально-психологічних процесів сім'ї, показник соціальної активності її членів у внутрішньосімейних відносинах, в соціальному середовищі і професійній сфері, а також стан душевного психологічного благополуччя сім'ї, що забезпечує адекватну життєвим умовам регуляцію поведінки і діяльності всіх її членів. Цей показник характеризує два основних типи сімей. p align="justify"> благополучної сім'ї. Їхні проблеми, як правило, викликані внутрішніми суперечностями і конфліктами, які пов'язані з мінливими умовами життєдіяльності в соціумі

) з надмірним прагненням захистити один одного, допомогти іншим членам сім'ї ("поблажлива, потурають гіпер-протекція" і "надмірна опіка");

) з неадекватністю співвіднесення власних уявлень про сім'ю і тих соціальних вимог, які пред'являються до неї на даному етапі соціального розвитку (труднощі сприйняття протиріч сучасного соціуму).

Неблагополучні сім'ї (проблемні, конфліктні, кризові). Психологічні проблеми виникають через незадоволення потреб одного або кількох членів сім'ї під впливом надсильних внутрішньосімейних і загальносоціальних життєвих чинників. Головною проблемою, як правило, є положення дитини в сім'ї і ставлення до нього батьків. У неблагополучних сім'ях у батьків часто виявляються різні психогенні відхилення: проекція на дитину власних небажаних якостей, жорстокість і емоційне відкидання, нерозвиненість батьківських почуттів і т.д.

Неблагополучні сім'ї поділяють на конфліктні, кризові та проблемні (В. С. Торохтій, 1996).

Конфліктні сім'ї. У взаєминах подружжя та дітей є сфери, в яких інтереси, потреби, наміри і бажання членів сім'ї приходять в зіткнення, породжуючи сильні і тривалі негативні емоційні стани. Шлюб може тривало зберігатися завдяки взаємним поступкам і компромісів, а також іншим скріплює його чинникам. p align="justify"> Кризові сім'ї. Протистояння інтересів і потреб членів сім'ї носить особливо різкий характер і захоплює важливі сфери життєдіяльності сімейного союзу. Члени сім'ї займають непримиренні і навіть ворожі позиції по відношенню один до одного, не погоджуючись ні на які поступки або компромісні рішення. Кризові шлюби розпадаються або знаходяться на межі розпаду. p align="justify"> Проблемні сім'ї. Для них характерна поява особливо важких ситуацій, здатних привести до розпаду шлюбу. Наприклад, відсутність житла, важка і тривала хвороба одного з подружж...


Назад | сторінка 2 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кризові ситуації в соціально-економічних системах
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічна підтримка дітей з неблагополучних сімей
  • Реферат на тему: Конфліктні ситуації: три рівня, типи та види конфліктів
  • Реферат на тему: Соціально-психологічна адаптація дітей, Які пережили сексуальне насильство ...
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічна підтримка дітей молодшого шкільного віку, що мають тр ...