Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Конфліктні ситуації: три рівня, типи та види конфліктів

Реферат Конфліктні ситуації: три рівня, типи та види конфліктів
Контрольна робота

з дисципліни В«Етика бізнесуВ» на тему:

Конфліктні ситуації: три рівня, типи та види конфліктів

Зміст


Введення

. Поняття В«конфліктна ситуаціяВ» і В«конфліктВ»

. Класифікація конфліктів

Структурний опис конфлікту

. Причини конфліктів

.1 Причини конфліктів в організації

. Форми роботи з конфліктами

. Методи вирішення конфліктів

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Основою будь-якої організації є люди (колектив), і без їх функціонування організації неможливо. Сукупність об'єктних умов, у яких виявляються люди в процесі спільної діяльності, зумовлює і обмежує способи їхньої взаємодії. Кількість потреб, які можуть бути задоволені в спілкуванні, також виявляється обмеженим сформованими обставинами. У цьому зв'язку в колективах часто виникають виробничі ситуації, у ході яких між людьми виявляються протиріччя по широкому колу питань. Самі по собі ці розбіжності і протиріччя може виступати в якості позитивного чинника руху творчої думки. Однак, стаючи гострими, вони можуть перешкоджати успішній спільній роботі і вести до конфліктів. Необхідно відповідне управління цими процесами, завданням якого має бути попередження виникнення небажаних, негативного плану конфліктів, додання неминучим конфліктним ситуаціям конструктивного характеру. Управління конфліктом є однією з найважливіших функцій керівника. p align="justify"> Більшість керівників будь-яких рівнів управління на питання про те, як вони ставляться до конфліктів в організаціях, дадуть відповідь, що це погано, небажано, це зло для керівника. У житті виробничого колективу конфлікти - це відображення боротьби протилежностей на рівні особистості, соціальних груп, соціуму (колективу) в цілому. Тому правильніше було б вважати конфлікт нормою виробничих відносин. p align="justify"> Будь-яка організація у своїй життєдіяльності пов'язана з неминучістю виникнення всередині неї різного роду конфліктів. Конфлікт є природним умовою існування будь-якої спільноти людей, джерелом і рушійною силою розвитку цієї спільноти. Таке сприйняття конфлікту дає можливість використовувати його в якості інструменту впливу на розвиток організації через зміну при необхідності її культури, структури і створення, тим самим, умов для найбільш ефективної роботи колективу з досягнення організаційних цілей. p align="justify"> 1. Поняття В«конфліктна ситуаціяВ» і В«конфліктВ»


Життєві ситуації, в яких опиняються люди, надзвичайно різноманітні. Обставини життя окремої людини або цілої соціальної групи можуть бути швидкоплинними, минущими або, навпаки, тривалими застійними. Вони можуть характеризуватися певною духовною атмосферою і тим чи іншим рівнем матеріальних благ. Вони пов'язані з територіальним розміщенням суб'єктів, різними соціальними ієрархіями і багатьма іншими факторами. p align="justify"> Зазвичай конфлікту передують дві групи явищ: об'єктивна життєва ситуація, в якій знаходяться протиборчі сторони, і самі ці сторони - люди, що мають певні інтереси і цінності.

В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає або протилежні позиції сторін з якогось питання, або протилежні цілі чи засоби їх досягнення в даних обставинах, або розбіжність інтересів, бажань, потягів опонентів і т.п.

Це так звана конфліктна ситуація. Вона повинна включати об'єкти і суб'єкти можливого конфлікту. p align="justify"> Найчастіше дослідники під конфліктною ситуацією розуміють В«такий збіг обставин, яке об'єктивно створює грунт для реального протиборства між соціальними суб'єктамиВ».

Щоб конфлікт почав розвиватися, необхідний інцидент, коли одна із сторін починає діяти, ущемляючи інтереси іншої. Інцидент може виникнути як за ініціативою суб'єктів конфлікту, так й незалежно від їх волі і бажання, внаслідок або об'єктивних обставин, або випадковості. p align="justify"> Аналогічно і конфліктні ситуації можуть виникнути або з ініціативи опонентів, або об'єктивно, незалежно від їх волі і бажання. Крім того, конфліктна ситуація може створюватися навмисно, заради досягнення визначених цілей у майбутньому, але може бути породжена хоча й навмисно, але і без певної мети, а іноді й на шкоду собі. Те ж саме відноситься і до інциденту. p align="justify"> Існують різні визначення конфлікту, але всі вони чітко дають зрозуміти, що існує протиріччя, які приймають форму розбіжності.

В«КонфліктВ»-зіткнення протилежно спрямованих несумісних один з одним тенденцій, міжособистісних взаємодії і відносин індивідів або груп, а також у створенні окремого індивіда, пов'язане з гострим негативн...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Види конфліктів. Способи профілактики та вирішення конфліктів
  • Реферат на тему: Технологія роботи з різними видами конфліктів (12 моделей конфліктів)
  • Реферат на тему: Види міжетнічних конфліктів. Способи попередження та вирішення міжетнічних ...
  • Реферат на тему: Конфлікт: поняття і види. Конфліктна ситуація
  • Реферат на тему: Методи вирішення конфліктів в організації