Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Загальні відомості про електротехніку

Реферат Загальні відомості про електротехніку

лектромагнітні процеси в якій можуть бути описані за допомогою понять: струм, напруга, електрорушійна сила.

Окремі пристрої, що входять в електричний ланцюг і виконують певні функції, називаються елементами ланцюга. Елементи ланцюга бувають активними і пасивними. Активні елементи перетворять неелектричні види енергії в електричну. Пасивні елементи накопичують або розсіюють електромагнітну енергію. p align="justify"> Пасивні елементи бувають: активний опір, індуктивність і ємність.

Активний опір - пасивний ідеалізований елемент, що характеризує безповоротне споживання електромагнітної енергії, тобто перетворення електромагнітної енергії в інші види енергії, наприклад в тепло.

Позначається активний опір:


В 

Розмірність: R

Зауваження: для ланцюга постійного струму активний опір будемо називати опором.

Іноді (для ланцюгів з паралельним з'єднанням елементів) зручніше користуватися активної провідністю.

Активна провідність - величина зворотна активного спротиву.


g =


Позначається активна провідність:


В 

Розмірність: g

Індуктивність - пасивний ідеалізований елемент, що накопичує магнітну енергію.

Позначається індуктивність:


В 

Розмірність:

Ємність - пасивний ідеалізований елемент, що накопичує електричну енергію.

Позначається ємність:


В 

Розмірність: C [Ф]

Індуктивність і ємність також називаються реактивними елементами, тому що вони можуть віддавати накопичену енергію назад джерелу.

Реальними елементами найближче відповідними властивостями активного опору, індуктивності та ємності є резистор, котушка індуктивності і конденсатор.

Активні елементи бувають: джерело напруги і джерело струму.

Джерело напруги - активний ідеалізований елемент, в якому конструктивними особливостями підтримується сталість напруги на виході джерела.

Джерело струму - активний ідеалізований елемент, в якому конструктивними особливостями підтримується сталість струму на виході джерела.

Режими роботи активних елементів:

а) режим холостого ходу (??);

б) робочий режим (0?);

в) режим короткого замикання (= 0);

де - опір навантаження.

Ідеальний джерело напруги (джерело ЕРС).


В 

а) Режим холостого ходу

хх = E

IХХ =


б) Режим короткого замикання

кз = Eкз =


У режимі короткого замикання потужність даного джерела визначається


Pкз = Uкз? кз = E?


У природі джерел напруги нескінченно великої потужності не існує. Тому дане джерело напруги називається ідеальним. У реальному джерелі напруги струм короткого замикання обмежений внутрішнім опором джерела Ri:


В 

Конструктивні особливості джерела напруги:

1. Внутрішній опір R i включено послідовно.

2.Внутрішня опір багато менше опору навантаження (Ri Rн).

Ідеальний джерело струму.


В 

а) Режим холостого ходу


хх = u Uxx = xx? Rн = u? br/>

б) Режим короткого замикання


кз = u Uкз = кз? Rн = u? br/>

У режимі холостого ходу потужність даного джерела визначається:


Рxx = Uхх? xx = u


У природі джерел струму нескінченно великої потужності не існує. Тому дане джерело струму називається ідеальним. У реальному джерелі струму напруга холостого ходу обмежена внутрішнім опором джерела Ri:


В 

Конструктивні особливості джерела струму:

. Внутрішній опір R i включено паралельно.

2.Внутрішня опір багато більше опору навантаження (Ri Rн).

Для аналізу електричних ланцюгів використовуються такі технологічні поняття:

1. Гілка - ділянку електричного кола, по якому протікає один і той же струм.

2. Вузол - місце з'єднання трьох і більше гілок.

. Контур електричного кола - будь-який замкнутий шлях по гілках електричного кола.

. Незалежний контур - контур електричного кола, що має хоча б одну гілку, не охоплюється іншими контуру.


Назад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок електричного кола постійного струму і напруги
  • Реферат на тему: Вимірювання основних електричних величин: напруги, струму, потужності, енер ...
  • Реферат на тему: Розрахунок параметрів вимірювальних приладів для вимірювання електричного с ...
  • Реферат на тему: Розрахунок параметрів вимірювальних приладів для вимірювання електричного с ...
  • Реферат на тему: Визначення меж регулювання вторинної напруги холостого ходу і числа витків ...