Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Розрахунок електричного кола постійного струму і напруги

Реферат Розрахунок електричного кола постійного струму і напруги

Зміст


Введення

1. Формулювання завдання

2. Загальні відомості про електричні кола та їх елементах

. Закони Кірхгофа

.1 Перший закон Кірхгофа

.2 Другий закон Кірхгофа

.3 Рішення по першому і другому законам Кірхгофа

. Метод контурних струмів

.1 Розрахунок методом контурних струмів

. Метод вузлових потенціалів

.1 Розрахунок методом вузлових потенціалів

. Визначення струмів в гілках методом контурних струмів і складання балансу потужностей

. Визначення показань вольтметра

. Побудова в масштабі потенційної діаграми для зовнішнього контуру

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Значення самостійної роботи студентів все більше зростає, що передбачає розвиток творчих здібностей студентів, перехід від комплексного до індивідуального навчання з урахуванням потреб і можливостей учнів. Самостійне вивчення тем з курсу "Електротехніка, електроніка і схемотехніка" дозволяє розвинути своє мислення, проявити свої творчі здібності при виконанні тих чи інших завдань і поповнити свої знання в даній предметній області. p align="justify"> Мета курсової роботи - отримання і закріплення навичок у вирішенні завдань на знаходження струму і напруги в електричному ланцюзі, визначення показань приладів, розрахунок балансу потужностей електричного кола, правильна робота з довідковим матеріалом.

У процесі виконання курсової роботи необхідно проаналізувати схему електричного кола постійного струму. У повному обсязі вивчити її роботу і визначити показання приладів, а також розглянути різні методи визначення струмів, напруг і вузлових потенціалів. Перевірити на практиці закони Ома, закони Кірхгофа, баланс потужностей. p align="justify"> контурний струм напруга електричний

1. Формулювання завдання


Згідно своєму варіанту було отримано завдання, яке представляє собою схему електричного кола, показану на малюнку 1.

Необхідно виконати:

) скласти систему рівнянь, необхідну для визначення струмів

по першому і другому законам Кірхгофа;

) знайти струми в гілках, користуючись методами:

а) контурних струмів;

б) вузлових потенціалів;

) розрахувати будь-яким способом струми в гілках з вихідними параметрами:

E 1 = 21 В; E 2 = 4 В; E 3 = 10 В; R < span align = "justify"> 1 = 5 Ом; R 2 = 7 Ом; R


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Визначення струмів в гілках електричного кола c допомогою ЕОМ та системи лі ...
  • Реферат на тему: Застосування методу вузлових потенціалів до розрахунку струмів трифазного к ...
  • Реферат на тему: Розрахунок струмів в електричному ланцюзі. Векторні діаграми струмів і нап ...
  • Реферат на тему: Закони Кірхгофа, властивості лінійних ланцюгів постійного струму
  • Реферат на тему: Розрахунок електричного кола постійного струму