Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дієслово як частина мови

Реферат Дієслово як частина мови

пособу (світає раніше, ми встигли б) непродуктивно і, судячи з усього, можливо лише у деяких безособових дієслів. p> Отже, безособовими називаються дієслова, виражають дії і стани, що протікають власними силами, без їх виробника (Суб'єкта). За таких дієсловах вживання підлягає неможливо: смеркає, світає. p> Безособові дієслова за своїм лексичному значенням можуть виражати: 1) явища природи; морозить, вечоріє, 2) фізичне і психічне стану людини: лихоманить, не хочеться, 3) модальне значення повинності: надолужити, слід, личить і ін, 4) дію невідомої сили: водить, носить, щастить і інш.; 5) дія стихійної сили (в поєднанні з орудний відмінком): Шляхи забило, наглухо запорошило снігом (Фурм.)/11, с. 327 /. p> Група безособових дієслів поповнюється за рахунок особистих дієслів шляхом приєднання до них постфікса-ся: чи не читається, не спиться, не віриться, легко дихається, живеться.

Досить часто особисті дієслова вживаються у значенні безособових. Ср: Бузок пахне (особистий дієслово) хорошo і Пахне (особистий дієслово в безособовому значенні) сіном над луками (А. Майков); Вітер хилить дерева до землі і Мене хилить до сну; Вдалині щось темніє і Взимку рано темніє.

Залежно від наявності або відсутності у дієслів граматичних ознак, що вказують на непереходность процесу, дієслова в російській мові діляться на два розряди: дієслова зворотні та неповоротні. Інакше кажучи, підрозділ дієслів на поворотні і неповоротні визначається тим, зазначено чи ні самою формою дієслова, що позначається ним процес не звернений, не спрямований на прямий об'єкт, який виражається іменниками в знахідному відмінку без прийменника.

Зворотні дієслова - це ті, які своєю формою вказують, що процес, що позначається ними, що не звернений і не може бути звернений на прямий об'єкт: з'явитися, повертатися, мчати, ділитися, звониться, стукати та ін, тобто зворотні дієслова - це дієслова з граматично вираженої неперехідні.

На противагу поворотним дієсловам дієслова неповоротні не містять у своїй формі граматичних ознак, що вказують на непереходность процесу: мити, повертати, мчати, диміти, дзвонити, стукати і т.д. Отже, це дієслова з граматично невираженою неперехідні.

протиставленні зворотних і неповоротних дієслів один одному, як дієслів з вираженою і невираженою неперехідні, відповідають суто зовнішні формальні ознаки. Зворотні дієслова характеризуються наявністю у них особливого суфікса, так званої поворотної частки-ся,-сь, за допомогою якої і виражається непереходность позначаєтьсядієсловом процесу: зустрічатися, стукати. Навпаки, у неповоротних дієслів поворотна частка відсутня, а разом з тим відсутній і граматичне вказівка ​​на непереходность процесу: зустрічати, стукати. Таким чином, формально зворотні та незворотні дієслова протистоять один одному, як дієслова з поворотної часткою і дієслова без поворотної частки.

Зворотні дієслова: Отже, зворотніми називаються дієслова на-ся. Вони можуть бути непохідними, reflexiva tantum (Боятися, сміятися), і освіченими як від неперехідних, так і перехідних дієслів (торгувати - торгуватись, умивати - умиватися). Деякі неперехідні і утворені від них зворотні дієслова можуть позначати одну й ту ж ситуацію
(Щось чорніє вдалині і Щось чорніє вдалині). Але в більшості
випадків поворотний і неповоротний дієслова називають різні ситуації, наприклад, торгувати означає В«продавати небудь", а торгуватися - В«прагнути купити подешевше В», умивати називає ситуацію з двома учасникамиВ« Мати умиває дівчинку В», а вмиватися - ситуацію з одним учасникомВ« Дівчинка вмивається В»; в пропозиціях В«Міша вдарив КолюВ» і В«Міша і Коля вдарилися об деревоВ» йдеться про двох хлопчиків, але ситуації, учасниками яких вони є, неоднакові. У зв'язку з цим компоненти сенсу (крім значення пасивного стану), вноситься в слово постфіксом-ся, вважаються словообразующего. -Ся - багатозначний афікс (А. А. Шахматов налічував у нього 12 значень). У граматиках найчастіше відзначаються наступні:

1) власне-зворотний значення: вмиватися, одягатися, взуватися, роззуватися, зачісуватися, пудритися, рум'янитися;

2) взаємно-зворотний значення: обніматися, лаятися, сваритися, цілуватися, миритися, листуватися, зустрічатися;

3) середньо-поворотне значення: захоплюватися, гніватись, сердитися, веселитися, радіти, сумувати, лякатися;

4) побічно-зворотний значення: укладатися, збиратись, упаковуватися, будуватися, запасатися;

5) активно-безоб'ектное значення: будується, плюватися, лаятися (вимовляти нецензурні слова), кусатися;

6) пасивно-якісне значення: гнутися, рватися, нагріватися, охолоджуватися, розширюватися, звужуватися, стиратися;

7) пасивно-зворотний значення: згадуватися, пригадувати, представлятися (= здаватися).

Поворотний дієслово може бути утворений за допомогою-ся в поєднанні з іншими морфемами (набегаться, Умаялся, переморгуватися).

Поворотність по...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості вживання дієслова боятися з іменниками в знахідному і родовому ...
  • Реферат на тему: Вживання часових форм німецького дієслова в письмовій мові
  • Реферат на тему: Каузатівні дієслова та конструкції з ними
  • Реферат на тему: Дієслова говоріння
  • Реферат на тему: Кар'єра дієслова облаштувати: від нафтової до геополітики