Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Програмування на мові об'єктно-орієнтованого та візуального програмування Delphi

Реферат Програмування на мові об'єктно-орієнтованого та візуального програмування Delphi

ject);, y: Real; : = cht2.BottomAxis.CalcPosPoint (cht2.GetCursorPos.x);: = cht2.LeftAxis.CalcPosPoint (cht2.GetCursorPos.Y);. Text: = FloatToStr (x);. Text: = FloatToStr (Y); (x , y);;.


Лістинг:


В 

Завдання 2. Побудова таблиць функцій


Мета завдання:

Побудова графіків за таблицями даних

Постановка завдання:

1) Скласти програму обчислення значень функції F (X) на відрізку [A, B] в точках X1 = А + Н, де Н = (В-А)/М, М - задане число.

) Побудувати таблицю, де вказати:


№ шагаНХ = F (X) =

) За даними таблиці побудувати графік функції F (X) з проставлянням значень за обома осях і можливістю зміни масштабу графіка.

Методичні вказівки:

Значення кроку Н повинно обчислюватися один раз.

Варіант завдання:


Номер вариантаФункцияПараметрыАВМ3.cos (x) /32 * /320

Код програми:


unit Unit1;, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,, Grids, TeEngine, Series, ExtCtrls, TeeProcs, Chart; = class (TForm): TChart;: TLineSeries; : TStringGrid; FormCreate (Sender: TObject); f (const x: Real): Real;

{Public declarations};: TForm1;

{$ R *. dfm}

// 1) Скласти програму обчислення значень функції F (X)

function TForm1.f (const x: Real): Real;: = Cos (x);; TForm1.FormCreate (Sender: TObject);

// на відрізку [A, B] в точках X1 = А + Н, де Н = (В-А)/М, М - заданий

число.

A = {-PI;} PI/3;

B = {Pi;} 2 * PI/3;

M = {360;} 20; = (B - A)/M;: Integer;: Real;

begin

// 2) Побудувати таблицю, де вказати:

StringGrid1.Cells [0, 0]: = '№ Кроку';. Cells [1, 0]: = 'H';. Cells [2, 0]: = 'X ='; . Cells [3, 0]: = 'F (X) =';: = A;: = 0; x

end;

// 3) За даними таблиці побудувати графік функції F (X) з

// простановкой значень за обома осях і можливістю

// зміни масштабу графіка.i: = 1 to StringGrid1.RowCount - 1 do.AddXY (StrToFloat (StringGrid1.Cells [2, i]), (StringGrid...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Analysis of Control System and Synthesis of Real Compensator
  • Реферат на тему: Аналіз діяльності туристичної агенції &Real-Travel&
  • Реферат на тему: Аналіз ДІЯЛЬНОСТІ туристичної агенції "Real-Travel"
  • Реферат на тему: Шляхи вдосконалення PR-ДІЯЛЬНОСТІ туристичного підприємства "Real-trav ...
  • Реферат на тему: Мета, завдання та функції розподільчої логістики