Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Методичні вказівки для організаційно-економічної частини дипломних робіт для МАІ

Реферат Методичні вказівки для організаційно-економічної частини дипломних робіт для МАІ

етодів розрахунку на ПЕОМ.


2.1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕМИ

економічний математичний програма алгоритм

Техніко-економічне обгрунтування вибору теми дипломної роботи наводиться у введенні до пояснювальної записки. Воно включає: основні техніко-економічні аспекти, що зумовлюють актуальність теми; опис та аналіз основних техніко-економічних переваг розроблюваного методу розв'язання задачі (включаючи алгоритм рішення і програму для ЕОМ) в порівнянні з існуючими та іншими перспективними методами того ж призначення; висновок про економічну доцільність розробки обраної теми, а також аналіз соціально-політичної значущості впровадження. Характеристика переваг та недоліків різних варіантів впровадження дається головним чином на основі якісного аналізу. У необхідних випадках повинні залучатися відповідні технічні, організаційні та економічні показники. br/>

.2 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ


Завдання даної частини дипломної роботи - показати знання дипломника в області організації і планування робіт.

Об'єктом вивчення в організаційній частині є організація роботи бригади (групи), КБ (НДІ), які розробляють спеціальну частину дипломної роботи.

У цьому розділі дипломник повинен:

скласти повний перелік робіт з виконуваної НДР;

визначити склад учасників наукових і виробничих підрозділів, що беруть участь у розробці;

визначити трудомісткість і тривалість циклу проведення кожної роботи;

визначити склад і чисельність виконавців по основних категоріях;

обгрунтувати матеріальне забезпечення НДР (ЕОМ, обладнання, апаратура тощо);

оптимально спланувати виконання робіт у часі з метою скорочення тривалості циклу;

скласти план-графік НДР на основі вибраних методів організації та планування робіт і проведених розрахунків, тобто вказати технологічну послідовність виконання робіт;

провести аналіз план-графіка по трудомісткості та видами робіт;

План графік (мережевий графік) викреслюється на окремому аркуші. Критичний шлях на мережевому графіку повинен бути виділений. Необхідно скласти таблиці розрахунку основних часових параметрів мережевого графіка. br/>

.3 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ


Цей розділ включає розрахунок витрат на виконання та реалізацію результатів роботи та оцінку видів ефекту.


.3.1 Розрахунок витрат

При розрахунку витрат дипломник становить кошторисну калькуляцію на науково-дослідну тему.

Типові завдання з цього розділу можуть включати:

розрахунок витрат на виконання НДР або реалізацію результатів роботи;

порівняльну оцінку методів визначення кошторисної вартості НДР;

прогнозування термінів, трудомісткості або витрат на проведення наукового дослідження;

розробку плану впровадження результатів НДР та ін


2.3.2 Оцінка ефективності дипломного проекту

Доцільність розробки і впровадження нових науково-технічних результатів визначається метою, яка повинна бути досягнута з їх допомогою. Оцінкою доцільності може служити ефективність (ефект). p align="justify"> В результаті розробки і впровадження завдання, поставленого перед дипломником в спеціальній частині і виконуваної в рамках НДР, можна очікувати отримання наступних основних видів ефекту:

загальнонаукового ефекту, що характеризується приростом нової науково-технічної інформації, отриманої в результаті проведення даного дослідження і призначеної для загальнонаукового споживання, тобто в цілому ряді нових наукових досліджень;

економічного ефекту, що характеризується економією витрат суспільної праці;

соціального ефекту, що характеризується зміною діяльності суспільства та окремих його членів. Він може проявлятися у підвищенні престижу країни на світовій арені, у поліпшенні умов праці, екології тощо;

навчально-дослідного ефекту, який виявляється в тому, що НДР, що проводяться у вузі, впливають на зростання кваліфікації професорсько-викладацького складу, на якість навчального процесу, а отже, на рівень підготовки фахівців.

При остаточній оцінці результатів НДР в залежності від поставленої мети в якості основного критерію приймається один з видів ефекту, а інші враховуються як додаткові. Однак дипломник повинен обгрунтувати всі види ефекту, які можуть бути отримані в результаті виконання НДР, і показати, які прийняті ним рішення сприяють отриманню кожного ефект...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок техніко-економічних показників роботи підприємства і річного еко ...
  • Реферат на тему: Розробка основних документів проекту організації робіт і проекту виконання ...
  • Реферат на тему: Віді економічного ЕФЕКТ від Впровадження науково-дослідних робіт
  • Реферат на тему: Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікацій ...
  • Реферат на тему: Розробка основних документів проекту виконання робіт (ППР) на пристрій гідр ...