Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

Реферат Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

Контрольна робота

Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботиЗміст


1. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота як самостійне науково-прикладне дослідження, що виконується студентом у вузі. Загальні вимоги до дипломної роботи і методика її виконання

. Підготовчий етап виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

. 1. Визначення теми дипломної роботи

. 2 Розробка програми і плану (структури) дипломного дослідження

. Основний етап виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи.

. 1 Визначення кола використаних джерел та літератури, їх збір і вивчення

. 2 Збір фактичного матеріалу, його аналіз та систематизація

. 3 Написання тексту дипломної роботи

. 3.1 Загальні рекомендації за способом написання тексту

. 3.2 Написання введення до дипломної роботи

. 3.3 Написання основної частини дипломної роботи

. 3.4 Написання укладення до дипломної роботи

. Заключний етап виконання випускної кваліфікаційної (дипломної) роботи

. 1 Оформлення дипломного дослідження. Складання бібліографічного списку

. 2 Порядок підготовки випускної кваліфікаційної роботи до захисту

. 3 Процедура захисту випускної кваліфікаційної роботи

. 4 Критерії оцінки випускної кваліфікаційної роботи

Список використаної літератури. Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота як самостійне науково-прикладне дослідження, що виконується студентом у вузі. Загальні вимоги до дипломної роботи і методика її виконання


Випускна кваліфікаційна робота є найважливішою складовою частиною Підсумкової державної атестації випускників. Дипломна робота є завершальним етапом підготовки фахівця у вузі і являє собою самостійне науково-прикладне дослідження з актуальної проблеми. У дипломній роботі повинні знайти відображення знання та вміння студента, отримані за весь період його навчання. Так, наприклад, студенти, які навчаються за спеціальностями 071201 «Бібліотечно-інформаційна діяльність» і 032001 «Документознавство та документаційне забезпечення управління» (а також напрямками 071900 «Бібліотечно-інформаційна діяльність» і 034700 «Документознавство та архівознавство»), повинні продемонструвати знання в області наукових основ бібліотечно-інформаційної та документаційною діяльності. Вони повинні показати вміння здійснювати творчу розробку актуальних напрямків своєї професійної сфери; самостійно проводити дослідження і узагальнювати їх результати аж до вироблення практичних рекомендацій; володіння методами, що дозволяють вирішити різноманітні завдання науково-виробничого характеру, пов'язані з обраною професією і спеціальністю.

Дипломна робота та її захист (поряд зі здачею підсумкового державного іспиту) служить основою для вирішення Державною атестаційною комісією питання про присвоєння дипломникам відповідної кваліфікації («Бібліотекар-бібліограф, викладач», «Документовед») або ступеня ( «Бакалавр бібліотечно-інформаційної діяльності», «Бакалавр документознавства та архівознавства»).

Загальними вимогами до випускної кваліфікаційної (дипломної) роботі є: теоретична і практична значущість теми дипломного дослідження, застосування сучасної методології і методів наукового пізнання, системний підхід до вирішення досліджуваної проблеми, прояв самостійної науково-творчої ініціативи в ході проведення дослідження.

Важливими рисами дипломної роботи також є: цільова спрямованість; логічна послідовність викладу матеріалу і чіткість структури; глибина дослідження і достатня повнота висвітлення питань; точність використання понятійного і термінологічного апарату науки; переконливість аргументації; стислість і точність формулювань; доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій; грамотне оформлення.

Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота покликана вирішувати такі основні цілі:

. Систематизація, поглиблення і узагальнення теоретичних і практичних знань за фахом, їх застосування при вирішенні конкретних наукових, практичних завдань.

. Закріплення та розвиток навичок ведення самостійної дослідницької роботи; оволодіння методикою наукового дослідження, вироблення вміння синтезувати в єдиний комплекс елементи фундаменталь...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Правила Виконання навчальної документації. Вимоги до кваліфікаційної робот ...
  • Реферат на тему: Оформлення науково-дослідної роботи. Загальні вимоги
  • Реферат на тему: Аналіз дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів початк ...
  • Реферат на тему: Готовність молодого фахівця із соціальної роботи до самостійної роботи з кл ...
  • Реферат на тему: Дослідження роботи тістоділитель &Suction Dough Divider SD-180& і визначенн ...