Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Методичні вказівки для організаційно-економічної частини дипломних робіт для МАІ

Реферат Методичні вказівки для організаційно-економічної частини дипломних робіт для МАІ

ВСТУП


Завдання підвищення ефективності суспільного виробництва вимагає постійного вдосконалення економіки та організації на кожному його ділянці, що значною мірою залежить від рівня економічної підготовки інженерно-технічних працівників, наявності у них необхідних знань і досвіду в області економічної оцінки розв'язуваних завдань.

У зв'язку з цим організаційно-економічна частина є обов'язковою складовою частиною дипломних робіт, виконуваних студентами Московського авіаційного інституту факультету В«Прикладна математикаВ» всіх спеціалізації. Організаційно-економічна частина дипломних робіт показує здатність дипломників використовувати в практиці конкретної інженерної та дослідницької роботи знання, отримані в процесі вивчення економічних дисциплін. p align="justify"> Організаційно-економічна частина роботи повинна бути тісно пов'язана із завданням випускаючої кафедри. Вона повинна носити дослідницько-аналітичний і розрахунковий характер і містити техніко-економічне обгрунтування вибору теми дипломної роботи, аналіз переваг застосовуваних методів і обчислювальних процедур, а також аналіз економічної ефективності виконуваного дослідження. br/>

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Організаційно-економічна частина дипломної роботи є самостійним розділом, в якому дипломник проводить обгрунтування прийнятих інженерних рішень.

Розділ пояснювальної записки, озаглавлений В«Організаційно-економічна частинаВ», повинен включати постановку задачі техніко-економічної оцінки, методи її вирішення, розрахункові та графічні матеріали і остаточні висновки.

Рекомендується в інших розділах пояснювальної записки, а також у доповіді під час захисту дипломної роботи робити посилання на організаційно-економічну частину.

Керівництво дипломною роботою та консультації по ній здійснюються консультантами, яких призначає кафедра В«Економіка аерокосмічної промисловості з числа висококваліфікованих викладачів або фахівців промисловості.

Перед початком переддипломної практики вищеназвана кафедра проводить групові настановні консультації, орієнтують на загальний характер майбутньою організаційно-економічної частини дипломної роботи. Крім того, студенти повинні ознайомитися з методичними вказівками з виконання організаційно-економічної частини. Отримавши завдання на дипломну роботу від випускаючої кафедри, дипломник повинен визначити коло питань, які підлягають розробці в організаційно-економічної частини роботи, погодивши його з викладачем-консультантом. p align="justify"> У процесі проходження переддипломної практики дипломник збирає матеріал для виконання затвердженого завдання (при необхідності він може отримати консультацію на кафедрі В«Економіка аерокосмічної промисловостіВ»).

Організаційно-економічна частина дипломної роботи виконується паралельно з основними розділами. Початковий варіант завдання може уточнюватися в міру поглиблення і завершення роботи над дипломом. p align="justify"> Час роботи над організаційно-економічною частиною має становити 6-10% від загального часу роботи над дипломом.

Організаційно-економічна частина роботи вважається повністю виконаною після представлення її в остаточно оформленому вигляді і отримання підпису викладача-консультанта на титульному листі пояснювальної записки.


2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ


Типова структура організаційно-економічної частини дипломної роботи включає:

техніко-економічне обгрунтування вибору теми дипломної роботи;

організаційний розділ;

економічний розділ:

розрахунок витрат на тему;

оцінку економічного ефекту дипломної роботи - оцінити якісно (без розрахунків), використовуючи наступні розділи методички: 2.3.2, 3.2, 3.6.

Зміст цієї частини дипломної роботи залежить від особливостей задачі, розв'язуваної в спеціальній частині. Тому напрям економічних розрахунків визначається специфікою обраного об'єкта і завдання дослідження. p align="justify"> Відмінною особливістю дипломного проектування на факультеті В«Прикладна математикаВ» є науково-дослідницький характер дипломних робіт, що зумовлює велику різноманітність їх тематики. Разом з тим всі дипломні роботи включають такі обов'язкові розділи по основній частині:

розробка математичної моделі задачі;

розробка алгоритму розв'язання задачі;

реалізація алгоритму на ПЕОМ.

Це дозволяє оцінити економічну ефективність дипломної роботи шляхом розрахунку економічної ефективності пакета прикладних програм і впровадження нових м...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація наукового дослідження на рівні виконання випускної кваліфікацій ...
  • Реферат на тему: Підвищення організаційно-економічної стійкості малого підприємства на основ ...
  • Реферат на тему: Виконання Економічної Частини дипломних проектів и робіт
  • Реферат на тему: Розрахунок економічної ефективності інвестиційних проектів і техніко-економ ...
  • Реферат на тему: Досвід організаційно адміністративної роботи в установах соціального захист ...