Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг

Реферат Статистичне вивчення витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг

еалізації продукції. p> За економічним змістом вони висловлюють витрати суспільства, оскільки виробництво ведеться в інтересах суспільства, а продукція виробляється як безпосередньо суспільний продукт. Витрати різні за складом і структурою залежно від галузевої приналежності підприємств. Також вони класифікуються за способом віднесення на собівартість, зв'язку з обсягом виробництва, ступеня однорідності (див. Додаток). p> Залежно від способу віднесення на собівартість продукції вони поділяються на:

- прямі - пов'язані з виробництвом окремих видів продукції, які можуть бути прямо і безпосередньо включені до собівартості (сировина, основні матеріали, заробітна плата виробничих робітників тощо);

- непрямі - пов'язані з виробництвом різноманітних виробів, які не можна віднести на собівартість певного виду продукції (витрати на утримання та експлуатацію обладнання, ремонт будівель, заробітну плату інженерно-технічних працівників та ін.) p> Вони включаються до собівартості з допомогою спеціальних методів, визначених галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості. p> Залежно від зв'язку витрат з обсягом виробництва виділяють:

- умовно-постійні витрати - це витрати величина яких суттєво не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу випуску продукції, в результаті чого змінюється їх відносна величина на одиницю продукції (витрати на опалення, освітлення, заробітну плату управлінського персоналу, амортизаційні відрахування, витрати на адміністративно-господарські потреби тощо);

- умовно-змінні витрати величина, яких залежить від обсягу виробництва, вони ростуть або зменшуються в відповідно до зміни обсягу випуску продукції (витрати на сировину, основні матеріали, паливо, основну заробітну плату виробничому персоналу і ін.) p> За ступенем однорідності витрати поділяються на:

- елементарні;

- комплексні. p> Елементи мають єдиний економічний утримання незалежно від їх призначення. Мета угруповання за елементами - виявити витрати на виробництво продукції за їх видами (матеріальні витрати, амортизаційні відрахування і т.д.). Співвідношення між окремими елемента-ми витрат являє собою структуру витрат на виробництво продукції. p> Комплексні витрати включають кілька елементів, а отже, різнорідні за складом. Об'єднуються вони за певним економічним призначенням. Такими витратами є загальнозаводські витрати, втрати від браку, витрати по утриманню та експлуатації обладнання та ін

Всі витрати на виробництво і реалізацію продукції складають повну собівартість. p> Склад витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг) в даний час визначається постановою уряду. p> Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на ...


Назад | сторінка 2 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Витрати Виробництво і собівартість продукції В процесі Формування Ціни на п ...
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість сільськогосподарської продукції
  • Реферат на тему: Витрати виробництва і собівартість продукції тваринництва сільськогосподарс ...
  • Реферат на тему: Витрати на оплату праці в собівартості продукції, товарів (робіт, послуг)
  • Реферат на тему: Витрати фірми і собівартість продукції