Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Теорія і еволюція аудиту

Реферат Теорія і еволюція аудиту

вих та інвестиційних управлінських решеній.6. Завдання вивчення дисципліни - придбання слухачами докторантури глибоких теоретичних знань природи і специфіки аудиту; - теоретичного пояснення особливостей сучасного ринку аудиторських послуг в процесі еволюції; - вивчення класичних і сучасних концепцій аудиту; - розширення уявлень про можливості прикладного використання фінансового інструментарію (підходів, методів, моделей , показників і критеріїв) і напрямів економічних досліджень; - розвиток та впорядкування наукового мислення і навичок стосовно складним проблемам функціонування найважливішою економічної категорії та компаніям.

. Зміст дисципліни (для дисциплін компонента за вибором)

.1 Найменування розділу

.2 Найменування і зміст кожної теми

. Зміст аудиту як науки і практики і його роль в ринковій економіці

.1. Зміст аудиту як науки

.2. Зміст аудиту як практики

.3. Фінансова звітність як основна інформаційна база

аудиту

.4. Користувачі фінансової звітності

.5. Роль аудиту в ринковій економіці

. Предмет і метод аудиту, його інформаційне забезпечення та зв'язок із суміжними науками

.1. Предмет і об'єкти аудиту

.2. Цілі і завдання аудиту

.3. Метод, методологія і методика аудиту

.4. Інформаційне забезпечення аудиту

.5. Аудит і суміжні науки

. Концепції, постулати, основні принципи, компоненти і види аудиту

.1. Концепції аудиту

.2. Постулати аудиту

.3 Основні принципи та компоненти аудиту

.4. Класифікація видів аудиту

.5. Характеристика зовнішнього і внутрішнього аудиту

4. Система нормативного регулювання аудиторської діяльності в Республіці Казахстан

4.1. Досвід регулювання аудиторської діяльності за кордоном

4.2. Законодавчі і нормативні акти, що регулюють

аудиторську діяльність в Республіці Казахстан

.3. Стандарти аудиту, їх значення і види

.4. Міжнародні стандарти аудиту, їх угрупування і

короткий зміст

.5. Державні органи та професійні

організації, що регулюють аудиторську діяльність

в Республіці Казахстан, та їх функції

. Права, обов'язки та відповідальність сторін при проведенні аудиту. Порядок атестації кандидатів в аудитори та ліцензування аудиторської діяльності

.1. Суб'єкти аудиту, їх права, обов'язки і

відповідальність

.2. Права, обов'язки і відповідальність аудируемого

суб'єкта

5.3. Страхування аудиторської діяльності

5.4. Порядок атестації кандидатів в аудитори

.5. Ліцензування аудиторської діяльності

. Основні специфічні категорії аудиту

.1. Суттєвість в аудиті та методика визначення

її рівня

.2. Аудиторський ризик і його оцінка

.3. Аудиторські процедури і докази

.4. Аудиторська вибірка

.5. Категорія В«думка аудитораВ»

. Етапи проведення аудиту

.1. Підготовчий етап проведення аудиту

.2. Планування аудиту

.3. Системне вивчення інформаційного потоку

.4. Етап безпосереднього прведення аудиту

.5. Завершальний етап проведення аудиту

. Контроль якості аудиту

8.1. Система контролю якості аудиту

8.2. Політика та процедури контролю якості аудиту

8.3. Зовнішній і внутрішній контроль якості аудиту

8.4. Відповідальність аудиторських організації за якість

проведеного аудиту

.5. Документування аудиту

. Виникнення і еволюція аудиту

9.1. Історія виникнення...


Назад | сторінка 2 з 43 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Історія виникнення аудиту. Види аудиту
  • Реферат на тему: Планування аудиту, Стадії и процедури аудиту
  • Реферат на тему: Міжнародні стандарти аудиту в регулюванні аудиторської діяльності
  • Реферат на тему: Сутність аудиту та аудиторської діяльності
  • Реферат на тему: Поняття аудиту та аудиторської діяльності