Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Теорія і еволюція аудиту

Реферат Теорія і еволюція аудиту

Казахський економічний університет ім. Т. Риськулова

Затверджено на засіданні Навчально-методичної ради університету

протокол № 7, від В«27В» червня 2011 Перший проректор-проректор з

навчальної роботи, д.е.н., професор С.С.АристанбаеваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

(УМКД)
з дисципліни В«ТЕОРІЯ І ЕВОЛЮЦІЯ АУДИТУВ»

програми PhD спеціальності В«6D050800 ОБЛІК І АУДИТВ»
Алмати, 2011 р.

Навчально-методичний комплекс дисципліни розроблений д.е.н., професором Дюсембаевим К.Ш.

Обговорено і рекомендовано на засіданні навчально-методичної секції кафедри В«Аудит та економічний аналізВ», протокол № ___ від В«___В» ________ 2011

Завідувач кафедрою В«Аудит та економічний аналізВ» ___ к.е.н., доцент Нургазіева Л.А.

Схвалено на засіданні навчально-методичного бюро факультету В«Облік і статистикаВ», протокол № ___ від В«___В» _______ 2011

Голова навчально-методичного бюро факультету В«Облік і статистикаВ» к.е.н., доцент Бохан Д.Т. p align="justify"> Схвалено керівником програми PhD протокол № ____ від В«___В» ________ 2011

Керівник Програми PhD ____ д.е.н, доцент Садвакасова А.Б. br/>

Зміст


1. Робоча навчальна програма дисципліни

. Сіллабус (навчальна програма дисципліни)

. Лекційний комплекс

. Методичні вказівки з виконання самостійної роботи докторанта

. Карта навчально-методичної забезпеченості дисципліни


Програма PhD спеціальності В«Облік і аудитВ»


Робоча навчальна програма дисципліни

з дисципліни В«ТЕОРІЯ І ЕВОЛЮЦІЯ АУДИТУВ»

програми PhD спеціальності В«6D050800 ОБЛІК І АУДИТВ»


Очне обученіеВсего кредитовКурс1Семестр2Экзамен (семестр) 2Всего годин, з них: 45Лекціі (годин) 15Практіческіе (семінарські) заняття (годин) 15Лабораторние заняття (годин)-СРД (годин) 15


Алмати, 2011р.


1. Відомості про викладача курсу. Дюсембаев Яким Шаяхметовіч, д.е.н., професор кафедри В«Аудит та економічний аналізВ» Казе ім.Т.Рискулова. Основні напрямки наукових досліджень: В«Теорія і практика аудитуВ», В«Аналіз фінансового стану організаціїВ», В«Фінансовий аналізВ». У числі перших отримав звання В«АудиторВ» в Республіці Казахстан. Контактна інформація. вул. Саїна, 81, каб. 414.2. Пререквізіти дисципліни. Освоєння дисципліни В«Теорія і еволюція аудитуВ» базується на знаннях, отриманих при вивченні багатьох дисциплін: теорії аудиту, практичного аудиту, принципів бухгалтерського обліку, фінансового обліку. Докторантам необхідні основи наступних знань: принципів бухгалтерського обліку, системи фінансового обліку, світовий досвід розвитку аудиту, державне регулювання аудиторської та бухгалтерської діяльності, нормативи і стандарти, що регулюють аудиторську та бухгалтерську діяльність. Освоєння даної дисципліни передбачає хороші базові знання слухачів у фінансовому та управлінському обліку, теорії та практики аудіта.3. Постреквізіти дісціпліниЗнанія з даної дисципліни допоможуть при проведенні досліджень з проблем розвитку ринку аудиторських послуг, реального сектора економіки, а також сприяють розширенню використання як незалежної, так і внутрішнього аудиту, підвищення ступеня професіоналізму докторів PhD за напрямом В«Облік і аудитВ». 4. Опис дісціпліниСпецкурс В«Теорія і еволюція аудитуВ» - дисципліна освітнього компоненту за вибором, вивчається в рамках освітньої програми підготовки докторів PhD за напрямом В«Облік і аудитВ», включає основні знання з сучасним тенденціям, імперативів розвитку та механізму надання аудиторських послуг. Навчальна дисципліна В«Теорія і еволюція аудитуВ» спрямована на формування цілісної системи знань про фінансові відносини в господарському процесі, бухгалтерський облік та його складових, технології управління фінансовою діяльністю господарюючого суб'екта.5. Мета вивчення дисципліни Формування у докторантів глибоких теоретичних знань з проблем сучасного розвитку аудиту як науки та аудиту як практики, вміння пов'язати теорію з практикою розробки і застосування основних методів аудиту, визначають ефективність операційної діяльності, фінансо...


сторінка 1 з 43 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка автоматизованого навчально-методичного комплексу з дисципліни &Бух ...
  • Реферат на тему: Розробка електронного навчально-методичного комплексу з дисципліни &Фізика ...
  • Реферат на тему: Розробка виготовлення навчально-наочного посібника при вивченні дисципліни ...
  • Реферат на тему: Методична розробка теоретичного заняття для студентів коледжу з дисципліни ...
  • Реферат на тему: Особливості військової дисципліни і дисципліни у військових колективах