Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості

Реферат Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості

інфраструктурного змісту, що забезпечують інноваційний розвиток економіки, - науково-технічні бази даних у різних галузях знань, фахівці відповідного профілю, дослідно-експериментальні та проектно-конструкторські фірми, лабораторії, інформаційно-комунікаційні мережі , тобто розвинена і спеціалізована інфраструктура, яка сьогодні формує інноваційні можливості країни і яку не можна придбати на ринку. На жаль, трансформаційні процеси в цьому напрямку не тільки не наблизили Україну до світових лідерів в науково-технологічному та соціально-економічному розвитку, але навіть додали деструктивних рис, як у формуванні сучасної інноваційної інфраструктури, так і у відтворенні промислово-виробничої бази інноваційного розвитку економіки в цілому. Порівняння з галузевою структурою світової промисловості - не на користь України. Більше 2/3 загального обсягу вітчизняної промислової продукції - це сировина, матеріали та енергетичні ресурси, понад 70% яких йдуть на експорт. Деформована і неефективна галузева структура промислового виробництва, відсталі технології та відсутність інноваційної парадигми розвитку сьогодні сприймаються як виклик для національних можливостей долучитися до елітарного клубу розвинених країн. За великим рахунком, українська промисловість продовжує втрачати відтворювальну функцію як індустріальний продуцент не тільки інноваційного, але і взагалі економічного розвитку, перетворюючись на сировинний придаток розвинених країн і ємний ринок для імпорту високотехнологічної продукції. Невипадково Україна, експортуючи в значних обсягах сировину і матеріали та імпортуючи продукцію глибокої переробки, випробувала більш істотне кризове падіння ВВП та промислової продукції, ніж розвинені країни світу (табл.1). p align="justify"> Внутрішній ринок відкритої економіки не може функціонувати в режимі дефіциту або надлишку товарів (принаймні, тривалий час). "Автоматично" включаються ринкові механізми збалансування попиту і пропозиції (ціни, інфляція), на допомогу приходить зовнішній ринок через експорт та імпорт товарів. В умовах глобалізації внутрішній і зовнішній ринки стають динамічними категоріями, які легко переходять один в одного, запобігаючи накопичення диспропорцій. Саме таку ситуацію демонструє сучасний внутрішній ринок, коли його вітчизняні суб'єкти через нестачу власних можливостей, щоб збалансувати попит і пропозицію, звертаються за допомогою до зовнішнього ринку. Експорт та імпорт промислових товарів набули загрозливих розмірів. Так, у 2010 р. вони становили, відповідно, 47,2 і 61% обсягу виробництва, значно посиливши залежність економіки від зовнішніх факторів. Наочне уявлення про розвиток саме таких процесів дає структура формування і використання товарних ресурсів промисловості України, наведена в таблиці 2, в якій розрахунки зроблені з урахуванням обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за видами діяльності, а також товарної структури зовнішньої торгівлі за відповідні роки .

Та...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ефективний внутрішній ринок як Пріоритет соціально-економічного розвітку Ук ...
  • Реферат на тему: Основні поняття і нововведення в частині ПДВ на імпорт і експорт товарів (р ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності РФ. Експорт та імпорт ...
  • Реферат на тему: Експорт та імпорт товарів
  • Реферат на тему: Внутрішній ринок Росії