Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості

Реферат Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості

блиця 1 - Рівень кризового падіння ВВП та промислової продукції в Україні та деяких країнах світу в 2009 р. (порівняно з 2008 р.) (%)

Доцільність збереження існуючої структури і масштабів зовнішньоекономічних зв'язків - один з ключових дискусійних питань, що стосуються стратегії промислового розвитку України. Підтримуючи сировинний експорт, економіка країни втрачає тричі: через неефективну структури експорту, високого рівня матеріало - і енергоємності сировинних виробництв, зростаючого дефіциту продукції високотехнологічних галузей промисловості. А головне - відбувається необоротна деградація національного промислового потенціалу. Сировинний ухил експорту, будучи менш ефективним, веде до відносного скорочення розмірів валової доданої вартості, а отже, і до зниження впливу промисловості на економічне зростання і добробут населення. В результаті це стримує розвиток внутрішнього ринку і звужує національні можливості економічного підйому. Не менш загрозливим наслідком структурної деградації промислового виробництва виявилася тенденція до збільшення імпортної залежності внутрішнього ринку. Обсяг імпорту промислових товарів в Україні за 2001-2010 рр.. виріс в 3,7 рази, випередивши власне промислове виробництво (3,2 рази). Частка товарних ресурсів продукції промисловості, сформована за рахунок імпорту, в 2010 р. склала 37,9%, а в окремих групах навіть досягла критичної позначки, перевищивши обсяги вітчизняного виробництва (зокрема, продукція хімічної промисловості - 123,6%, полімерні матеріали - 195,5%, текстиль та вироби з текстилю - 331,1%, механічне обладнання - 192,1%). Негативне сальдо зовнішньої торгівлі продукцією промисловості за 2001-2010 рр.. виросло більш ніж у 30 разів (табл. 3).

Криза кілька забарився цей процес, але, як свідчить 2010, з поступовим відновленням докризових обсягів виробництва проблема негативного сальдо знову стає актуальною. Тобто зростання імпорту - це не випадковість, а повністю склалася тенденція, яка в умовах України окреслилася особливо гостро. Науково-технологічний прогрес і соціально-економічний розвиток народжують нові суспільні потреби і, відповідно, формують нові вимоги до їх задоволення. p align="justify"> Свідченням цього є зростаючий попит на інноваційні, високотехнологічні та якісні види товарів і послуг, який не може задовольнити відстала галузева і технологічна структура вітчизняної промисловості, через що внутрішній ринок стає надзвичайно залежним від імпорту.

Спотворена структура виробництва та експортно-імпортних відносин склалася в легкій промисловості. Наприклад, в 2010 р. позитивне сальдо від експорту сировини у вигляді шкур і необробленої шкіри (51 млн. дол.) "З'їдається" негативним сальдо від імпорту виробів зі шкіри (-54 млн. дол.), Що свідчить про недостатній розвиток у цьому сегменті внутрішнього ринку переробн...


Назад | сторінка 3 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та йо ефективність
  • Реферат на тему: Аналіз динаміки імпорту та експорту в Японії за період з 1977 по 2008 рр.
  • Реферат на тему: Ліцензування експорту та імпорту товарів
  • Реферат на тему: Міжнародні угоди з експорту та імпорту послуг
  • Реферат на тему: Ринок целюлозно-паперової промисловості в Росії