Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців

Реферат Оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців

арження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних або муніципальних службовцівВ» (далі - Постанова від 10 лютого 2009 р., № 2). p align="justify"> Метою даної курсової роботи є дослідження цивільного судочинства у справах про оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців.

Для реалізації названої мети необхідно вирішити такі завдання :

) дати загальну характеристику цивільного судочинства у справах, що виникають з публічних правовідносин;

) розкрити питання підвідомчості і підсудності даної категорії справ;

) вивчити порядок судового розгляду даної категорії справ;

) проаналізувати особливості судового рішення по розглянутій категорії справ.

Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з виробництвом в цивільному процесі у справах, що виникають з публічних правовідносин.

Предметом дослідження є російське цивільно-процесуальне законодавство, що закріплює положення про судочинство у справах, що виникають з публічних правовідносин.

Структурно робота складається з вступу, в якому обгрунтовано актуальність дослідження, намічені її мета і завдання; двох розділів основної частини, розбитих на параграфи, в яких послідовно вирішуються вищевказані завдання роботи; висновку, в якому підбиваються підсумки дослідження. Закінчується робота бібліографічним списком.

Глава 1. Загальна характеристика цивільного судочинства у справах, що виникають з публічних правовідносин


.1 Поняття та ознаки судочинства у справах, що виникають з публічних правовідносин


Цивільне судочинство поділяється на види: позовну, особливе, провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин, наказне та ін

Сутність назви даного виду цивільного судочинства - В«судочинство у справах, що виникають з публічних правовідносинВ» - полягає в тому, що суди в порядку, передбаченому для цього виду судочинства (гл. 23 - 26 Цивільного процесуального кодексу РФ (далі - ЦПК РФ)), розглядають і вирішують не тільки справи, що виникають з адміністративних правовідносин, а й справи, що виникають з конституційних, податкових та інших правовідносин (скарги на дії виборчих комісій, на дії податкових органів, скарги на відмову в реєстрації нерухомості і т.д.).

Даним назвою цього виду судочинства в законі підкреслюється:


Назад | сторінка 2 з 32 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Законодавче регулювання провадження у справах, що виникають з публічних пра ...
  • Реферат на тему: Судочинство у справах про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів де ...
  • Реферат на тему: Особливості розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин
  • Реферат на тему: Дослідження та вдосконалення організаційної структури органів державної вла ...
  • Реферат на тему: Особливості правовідносин, що виникають в галузі державного кредиту