Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Мова Paskal. Основні елементи мови. Структура програми

Реферат Мова Paskal. Основні елементи мови. Структура програми

/p>

До складу алфавіту входять також зарезервовані слова (наприклад, begin , end , if , < i> then , else , for і т.д.), які сприймаються як єдиний символ алфавіту і можуть використовуватися в програмах тільки за своїм прямим призначенням. Повний перелік зарезервованих слів див. [5]. br/>

3. Найпростіші конструкції

В 

Ідентифікатор - використовується для позначення імен змінних, констант, функцій, процедур та інших програмних одиниць. Ідентифікатор представляє собою будь-яку послідовність літер, цифр і знаків, починається з букви (розпізнаються ідентифікатори в середовищі Turbo - Pascal по перших 63 символам; прописні і рядкові літери не розрізняються).

Приклад:


Summa Невірно

ALPHA a -12

Set _1 СУМА

Game _25 25_ Game

В 

Метка - в середовищі Turbo - Pascal в якості мітки може використовуватися або ціле число без знака з діапазону 0 .. 9999 , або ідентифікатор.

Мітками при необхідності позначають оператори в програмі, від оператора мітка відділяється символом двокрапка.

Приклад:


M 1: Y < b> : = X + Z ;

99: Write ( < b> Y );

145: end ; < i> {порожній оператор}

4. Вирази

В 

Вираз - це синтаксична одиниця мови, визначальна спосіб обчислення деякого значення, докладніше див [5, 14]. Вирази в середовищі Turbo - Pascal формуються з констант, змінних, функцій, знаків операцій і круглих дужок.

Приклад:


( A + B ) * Sin ( C ) {арифметичне вираз}

A + B - C <> 0 {вираження ставлення}

( A - B > 0) and < i> ( C + A = 0) {логічне вираження}

5. Типи даних

В 

Turbo - Pascal передбачає строгу типізацію даних, тобто в програмі в секції визначення даних повинні бути визначені всі типи об'єктів, що використовуються в секції визначення дій.

Типи даних Turbo - Pascal

В В 

6. Операції

Стандартні

Цілі

Цілі змінні, значення яких належать одній із зазначених діапазонів:


Тип

Діапазон

Розмір, байт

Shortint

-128 .. 127

1

Integer

-32768 .. 32767

2

Ljngint

-2147483648 .. 2147483647

4

Byte

0 .. 255 /Td>

1

Word

0 .. 65535 /Td>

2

В 

Приклади операцій, допустимих над даними цілого типу

В 

Арифметичні операції:

+

додавання;

-

віднімання;

*

множення;

Div

поділ без остачі: 13 Div 2 = 6;

Mod

залишок від ділення: 13 Mod 2 = 1.

В 

Стандартні функції:

Dec (X, N)

зміна X на N: Dec (13,2) = 15;

...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Програми в середовищі Turbo Pascal
  • Реферат на тему: Розробка в середовищі Turbo Pascal програми обчислення суми елементів рядкі ...
  • Реферат на тему: Розробка програми сортування даних мовою Turbo Pascal
  • Реферат на тему: Розробка програм у середовищі програмування Turbo Pascal 7.0
  • Реферат на тему: Розробка в середовищі Turbo Pascal програми сортування елементів, що знаход ...