Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Зовнішньоекономічна діяльність Російської Федерації

Реферат Зовнішньоекономічна діяльність Російської Федерації

ійснити аналіз порядку укладення та виконання зовнішньоторговельних угод, а також розрахунків при укладенні експортних контрактів.


1. Зовнішньоекономічна діяльність як об'єкт статистичного вивчення


1.1 Поняття, зміст та особливості зовнішньоторговельної діяльності


Зовнішньоторговельна діяльність з визначення ФЗ В«Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльностіВ» від 8 грудня 2003 р. діяльність по здійсненню угод у галузі зовнішньої торгівлі товарами, послугами, інформацією та інтелектуальною власністю.

Фірми прагнуть до зовнішньоторговельної діяльності з різних причин. Так, зокрема, може знадобитися закупівля сировини або яких-небудь товарів тієї причини, що немає можливості придбати дану продукцію на вітчизняних виробників. Така ситуація призводить до ситуації імпорту. Можлива і зворотна ситуація, коли фірма має товари, продаж яких за кордоном може виявитися значно вигідніше, ніж на внутрішньому ринку. Так з'являється потреба в експорті. p align="justify"> Таким чином, імпорт (від лат. importo - вводжу) - ввезення товарів з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку країни, що ввозить. Експорт - протилежний імпорту. ФЗ В«Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльностіВ» від 8 грудня 2003 р. визначає імпорт товару як В«ввезення товару на митну територію Російської Федерації без зобов'язання про зворотне вивезенняВ». У Митному кодексі РФ для позначення митного режиму імпорту використовується термін В«випуск для внутрішнього споживанняВ». p align="justify"> Також фірма може бути не тільки експортером і імпортером, вона може виступати посередником між продавцем і покупцем на міжнародному ринку. Це так званий митний брокер. Відповідно до ст. 139 Митного кодексу РФ від 28 травня 2003 митним брокером може бути російське юридична особа, включена до Реєстру митних брокерів. При цьому казенне підприємство не може бути митним брокером. p align="justify"> На території Російської Федерації регулювання зовнішньоторговельної діяльності здійснюється у відповідності з:

. Конституцією РФ. p align="justify">. Міжнародними договорами. p align="justify">. Федеральним законом від 8 грудня 2003 р. № 164 В«Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльностіВ» (далі - Закон 2003 р.), який набрав чинності 18 червня 2004

. Митним кодексом РФ від 28 травня 2003 р. № 61-ФЗ (у зв'язку з чим, раніше діючий Митний кодекс 1993 визнаний таким, що втратив чинність). p align="justify">. Федеральним законом РФ В«Про митний тарифВ» від 21 травня 1993 (з подальшими доповненнями). p align="justify"> Коли фірма виходить на міжнародний ринок, вона повинна виробити і деякі зміни у своїй діяльності, так наприклад, змінюється її бухгалтерська, фінансова, податкова звітність. Крім того великі фірми бажаючі пр...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Охорона державного кордону (законодавство станом на 30 грудня 2003 р.)
  • Реферат на тему: Характеристика повноважень органів державної влади Російської Федерації в с ...
  • Реферат на тему: Мита як інструмент державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  • Реферат на тему: Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації
  • Реферат на тему: Аналіз нормативно-правової бази митно-тарифного регулювання зовнішньоторгов ...