Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Облік інших доходів і витрат комерційної організації

Реферат Облік інших доходів і витрат комерційної організації

ємства. Отже, актуальність теми обліку інших доходів і витрат полягає в тому, що інші доходи і витрати впливають на достовірне формування фінансових результатів діяльності підприємства. p align="justify"> Метою даної курсової роботи є вивчити методику відображення в бухгалтерському та бухгалтерської звітності обліку інших доходів і витрат організації. Для виконання поставленої мети курсової роботи необхідно розглянути наступні завдання:

вивчити, складу доходів і витрат організації;

вивчити методи визнання доходів і витрат;

вивчити порядок відображення в бухгалтерському обліку інших доходів і витрат;

вивчити порядок відображення в бухгалтерській звітності інших доходів і витрат.

Для вирішення поставлених завдань використовувався переважно наступний метод дослідження: теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження. У роботі були використані положення російського законодавства, нормативно-правові акти Російської Федерації, що визначають порядок ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності в частині обліку інших доходів і витрат організації. p align="justify"> Предметом дослідження є сучасний стан обліку інших доходів і витрат і необхідність його вдосконалення.

Інформаційною базою досліджуваного об'єкта послужили дані звітів за період 2007-2011 рр..


Глава 1. Теоретичне зміст обліку інших доходів і витрат


.1 Поняття інших доходів і витрат організації


Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів протягом звітного періоду або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення капіталу, за виключення внесків учасників (власників).

Залежно від характеру, умов одержання і напрямів діяльності організації розрізняють дві групи доходов: від звичайних видів діяльності та інші доходи.

Для цілей бухгалтерського обліку організації самостійно визнають надходження доходами від звичайних видів діяльності або іншими надходженнями. Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції, товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг. Якщо в установчих документах організації зазначено той чи інший вид діяльності, то одержувані від нього доходи є виручкою. p align="justify"> Не визнаються доходами організації надходження від інших юридичних і фізичних осіб:

1. Сум податку на додану вартість, акцизів, експортних мит і інших аналогічних обов'язкових платежів. Суми ПДВ, зокрема, не можуть бути визнані доходом організації, оскільки суми надійшов податку, після вирахування сум ПДВ, сплачених постачальникам під час придбання продукції, товарів, робіт і послуг, підлягають сплаті до бюд...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасний стан обліку інших доходів і витрат і необхідність його вдосконален ...
  • Реферат на тему: Облік інших витрат і доходів
  • Реферат на тему: Аналіз обліку доходів і витрат організації
  • Реферат на тему: Облік інших доходів і витрат на підприємстві
  • Реферат на тему: Склад інших доходів і витрат та їх вплив на формування прибутку на прикладі ...