Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Поняття і психологія політичного лідерства

Реферат Поняття і психологія політичного лідерства

айбільш яскраво вираженими, корисними (з точки зору внутрішньогрупового інтересу) якостями, завдяки яким його діяльність виявляється найбільш продуктивною. Такий лідер служить зразком для наслідування, своєрідним В«еталономВ», до якого повинні, з точки зору групових цінностей, примикати інші члени групи. Вплив такого лідера засновано на психологічному феномені відбитої суб'єктивності (тобто ідеальному уявленні інших членів групи). p align="justify"> * особа, за якою дане співтовариство визнає право на прийняття рішень, найбільш значущих з точки зору групового інтересу. Авторитет цього лідера заснований на здатності згуртовувати, об'єднувати інших для досягнення групової мети. Така особа, незалежно від стилю лідерства (авторитарного чи демократичного), регулює взаємовідносини в групі, відстоює її цінності в міжгруповому спілкуванні, впливає на формування внутрішньогрупових цінностей, і в деяких випадках символізує їх. p align="justify"> Поняття лідерства широко поширене в соціології, політології, психології та ряді інших наук про людину і суспільство. Цьому феномену присвячені великі теоретичні та емпіричні дослідження. Вивчення лідерства має безпосередню прагматичну спрямованість. У першу чергу, воно служить розробці методів ефективного керівництва, а також відбору лідерів. У країнах Заходу створені різноманітні психометричні і соціометричні тести і методики, які успішно використовуються на практиці. p align="justify"> Очевидно, що лідерство як явище, грунтується на певних об'єктивних потребах складно організованих систем. До них відносяться, перш за все, потреба в самоорганізації, упорядкуванні поведінки окремих елементів системи з метою забезпечення її життєвої та функціональної здатності. Така упорядкованість здійснюється через вертикальне (управління-підпорядкування) і горизонтальне (однорівневі зв'язку) розподіл функцій і ролей, і перш за все, через виділення управлінської функції і здійснюють її структур, які для своєї ефективної роботи вимагають ієрархічної, пірамідальної організації. Вершиною такої управлінської піраміди виступає ні хто інший, як лідер. p align="justify"> Чіткість виділення лідируючих позицій залежить від типу спільності, складової систему, її взаємин з навколишньою дійсністю. У системах з низькою груповий інтеграцією, високим ступенем автономії різних рівнів організації та свободи окремих елементів, функції лідера розвинені слабко. У міру посилення потреби системи і самих людей в складно організованих колективних діях і усвідомлення цих потреб у формі колективних цілей, потреба в лідері і специфікація його функцій підвищуються. br/>

2. Що таке лідер і лідерство


На це питання можна було б відповісти питанням: хіба головні - найкращі? Або навпаки? Певне, політика передбачає саме такий розклад. Справді, між народом, суспільством і державою, владою завжди існувало свого роду угоду думати так. Влада незмінно пояснювалася, виправдовувалася, ви...


Назад | сторінка 2 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення компліменту як мовленнєвого оціночного акту з точки зору його сист ...
  • Реферат на тему: Вивчення діяльності ЗАТ "Урал-ТрансТелеКом" з управлінської точки ...
  • Реферат на тему: Періодична система хімічних елементів з точки зору сучасної науки
  • Реферат на тему: Чим політичний лідер відрізняється від інших людей: структура особистості
  • Реферат на тему: Сутність і функції держави з точки зору інституціональної теорії