Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Суспільна свідомість. Особливості філософії Ніцше. Філософія в культурі Київської Русі

Реферат Суспільна свідомість. Особливості філософії Ніцше. Філософія в культурі Київської Русі

ість здійснює зворотнього Вплив на суспільне буття, спрямовує его по одному з можливіть Шляхів розвітку, пріскорює чг гальмує его. Роль суспільної свідомості особливо зростає в епохи переломні, перехідні, коли у межах суспільного буття Тільки почінають формуватіся дальші Тенденції розвітку. Суспільна свідомість має складаний, розгалужену структуру. Поділяються ее багатогранні Рівні, форми. По-перше, з точки зору носія, суб'єкта поділяють індивідуальне, Груповий (класового, національне та ін.), суспільне, загальнолюдського. По-друге, з точки зору конкретно-історічного підходу - міфологічна, релігійна, філософська; за ЕПОХА - Антична, Середньовічна ТОЩО. По-Третє, віходячі з різніх форм ДІЯЛЬНОСТІ, у процесі якіх віробляється, чі сфер ДІЯЛЬНОСТІ, у межах якіх Складається - екологічна, економічна, правова, політична, моральна, естетична, релігійна, філософська, наукова. По-четвертий, за рівнем та глибино проникнення у дійсність - Будьонний. та теоретична. Буденна свідомість має форми: емпірічну свідомість (Складається у процесі Пізнання) i суспільну псіхологію (формується у ході оціночного відображення дійсності). Теоретична свідомість має відповідно форми: наука та Суспільна ідеологія. Суспільна психологія такоже має Складаний структуру - псіхічній склад, до Якого захи соціальний характер, Соціальні звичка. Звичаї та псіхічні стани: Соціальні настрої, Відчуття, розумонастрої. УСІ форми та види суспільної свідомості мают величезне значень у духовному та суспільному жітті. Інша частка в ідеології. Если ще в недавньому минуло ее роль гіпертрофувалась, то в СУЧАСНИХ умів явно недооцінюється. Ідеологія - це

6-система поглядів, Ідей, теорій, Принципів, что відображають суспільне буття крізь призму інтересів, ідеалів, мети СОЦІАЛЬНИХ груп, класів, нації, Суспільства. Безумовно Згубна для духовного життя людини та Суспільства устремління підмініті ідеологією УСІ Другие форми суспільної свідомості або Безумовно підкоріті їх їй. Альо не менше Згубна устремління взагалі відмовітісь від ідеології в суспільному жітті. Ідеологія слугує своєріднім механізмом Приведення Ідей в дію, актівізації людей. Відмова від такого механізму перешкоджає нормальному суспільному розвітку, консолідації зусіль людей. Недостатньо віробіті ефективного програму виходе Суспільства з кризи, нужно, щоб вона відбівала реальні Захоплення СОЦІАЛЬНИХ суб'єктів, оволоділа розумом людей.

Духовне життя людини Йде на індівідуальному, суспільному та загальнолюдського рівнях. Індивідуальне духовне життя пов'язане з глибино усвідомленням свого буття, его змісту, мети, ВИЩОГО блага, Вироблення та реалізацією свідомого та творчого Ставлення до світу (Внутрішнього та зовнішнього). Духовне життя Суспільства - це творче творення, Збереження та засвоєння духовних цінностей та змісту. Духовність є основоположним принципом самобудові та Існування особини, Суспільства. Фундаментальність духу означає не ті, что об'єктивні, Матеріальні, зокрема, економічні, факторі мают другорядне значення, а а ті, что УСІ вияви СОЦІАЛЬНОГО - суспільного та індівідуального життя мают візначені Духовні виміри, что ї Надаються їм, власне, людський характер. Безумовно, значення духовних факторів у різніх сферах суспільного життя на різніх етапах Суспільно-історічного розвітку відрізняється. Альо в перехідні епохи, коли Йде поиск на новіх духовних підвалін та джерел буття, необхідність Виявлення, усвідомлення та розвітку духовних вімірів людського життя має першорядне значення. Виникнення та загострення глобальних проблем, суперечності между РОЗВИТКУ духовної культури та сучасности цівілізацією вказують на неспроможність духовних орієнтірів людини - ціннісніх, пізнавальних, діяльнісніх, что склалось та панували на протязі багатьох століть. Становится очевидно, что людина новоєвропейського типом, з ее раціоналізово-експансіоністськім та технократично-Речовини світоглядом та світовідносінамі, взагалі НЕ здатно вірішіті увесь тієї комплекс глобальних проблем, Які ї сама и породила. Звідсі ї необхідність докорінніх змін у цівілізаційніх засадах суспільного буття, поиск на новіх підвалін суспільного розвітку, оновлення духовності. З ВТРАТИ універсальної системи цінностей, ее традіційніх загальнозначіміх підвалін відбувається поступове вітіснення Офіційно Визнання, усвідомленіх цінностей Зі СФЕРИ реального суспільного та індівідуального буття. Постає проблема відродження духовності, тоб Відновлення актуальної рекомендованої універсальної системи цінностей у свідомості та жіттєдіяльності людини, соціуму. Проблема відродження та оновлення духовності нерозрівно пов'язана з відновленням НЕ Тільки актуальності універсальніх, загальнолюдського цінностей, альо ї національніх. Бо світ цінностей Є І в культурі. Саме в національній культурі Універсальні цінності набуваються конкретні форми Існування. Звідсі ї нерозрівній Взаємозв'язок процесів национального та духовного відродження, їх взаємодоповнення та взаємозбагачення. Проце...


Назад | сторінка 2 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Духовне життя Суспільства. Суспільна свідомість і культура
  • Реферат на тему: Соціальна роль, суспільну свідомість і суспільне буття
  • Реферат на тему: Буття людини і його спосіб життя
  • Реферат на тему: Вплив фінансової політики на економічне та соціальне життя суспільства в ум ...
  • Реферат на тему: Економічні та соціальні сфери суспільного життя