Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Актуальні проблеми виконання судових актів арбітражних судів і судів загальної юрисдикції

Реферат Актуальні проблеми виконання судових актів арбітражних судів і судів загальної юрисдикції

налізувати особливості виконавчого провадження в Російській Федерації,

- розглянути проблеми виконання актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів,

- розробити пропозиції щодо вдосконалення виконавчого провадження.

За структурою дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку і додатків. У бібліографічному списку представлено 16 джерел. Курсова робота містить 5 додатків. p align="justify"> виконання судовий акт суд

1. Виконавче виробництво в Російській Федерації. Актуальні проблеми виконання судових актів


1.1 Характеристика та особливості виконавчого провадження в Російській Федерації


Виконавче провадження можна визначити як процес примусового виконання судових актів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на учасників майнового обороту обов'язки з передачі іншим учасникам (громадянам, організаціям або до відповідних бюджети) грошових коштів або іншого майна або вчинення на їх користь певних дій або утримання від вчинення цих дій. [1]

В ході виконавчого провадження здійснюється правозастосування - спеціально уповноважені законом суб'єкти у примусовому порядку реалізують розпорядження, виражені в судових чи інших прирівняних до них актах, що накладають на учасників правовідносин майнові зобов'язання. [1]

Мета виконавчого провадження полягає в тому, щоб не міняючи суті винесеного судом або іншим уповноваженим органом приписи, примусово його виконати за допомогою арсеналу спеціально передбачених законом засобів. [1]

Завданнями виконавчого провадження є правильне і своєчасне виконання судових актів, актів інших органів і посадових осіб, а у передбачених законодавством України випадках виконання інших документів з метою захисту порушених прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій. [2]

Законодавство Російської Федерації про виконавче провадження засноване на Конституції України і складається з Федерального закону від 02.10.2007 № 229-ФЗ "Про виконавче провадження", Федерального закону від 21 липня 1997 року N 118-ФЗ "Про судових приставів" та інших федеральних законів, що регулюють умови і порядок примусового виконання судових актів, актів інших органів і посадових осіб. [2]

Виконавче провадження здійснюється на принципах:

- законності;

- своєчасності вчинення виконавчих дій та застосування заходів примусового виконання;

- поваги честі та гідності громадянина; <...


Назад | сторінка 2 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття і сутність виконання судових актів за окремими категоріями справ
  • Реферат на тему: Апеляційне провадження з перевірки судових постанов судів першої інстанції
  • Реферат на тему: Теоретико-правове дослідження судових актів судів першої інстанції
  • Реферат на тему: Проблеми перегляду судових актів за нововиявленими обставинами
  • Реферат на тему: Суб'єкти виконавчого провадження