Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Підвищення конкурентоспроможності ТОВ "Урал-інструмент-Пуморі" на основі інтернет-технологій просування товару

Реферат Підвищення конкурентоспроможності ТОВ "Урал-інструмент-Пуморі" на основі інтернет-технологій просування товару

діяльності необхідно вивчення і застосування методів конкурентної боротьби в управлінні фірмою. Саме це і визначило вибір теми дипломної роботи.

Предметом дослідження є конкурентоспроможність і її підвищення.

Об'єктом дослідження обрано ТОВ «Урал-інструмент-Пуморі».

Метою дипломної роботи є конкурентний аналіз та розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Урал-інструмент-Пуморі» на основі інтернет-технологій просування товару.

Для досягнення зазначеної мети в роботі послідовно поставлені і вирішені наступні завдання:

вивчити теоретичні основи конкурентного аналізу,

представити характеристику підприємства та провести аналіз конкурентного становища організації,

розробити проект створення інтернет-магазину з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства,

дати оцінку економічної ефективності проекту.

Практична значущість дослідження. Результати роботи можуть бути використані в практичній діяльності різних комерційних організацій при проведенні оцінки і вибору найбільш перспективних для діяльності нових технологій, а також організації аналізу і контролю фактичної ефективності реалізованих проектів для підвищення ефективності їх управління і поліпшення кінцевих результатів діяльності комерційної організації.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ


.1 Конкуренція як фактор економічного зростання


Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу, і що об'єднуються єдиним поняттям - ринок.

За визначенням: ринок - це організована структура, де «зустрічаються» виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, яку споживачі можуть купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквівалента вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції.

Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. У суперництві на ринках мова йде про укладання угод і про частки участі в ринковій сфері. Конкурентна боротьба - це динамічний (прискорює рух) процес. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами.


Назад | сторінка 2 з 47 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу фінансової ді ...
  • Реферат на тему: Дослідження російської практики сегментування ринку кінцевих споживачів і р ...
  • Реферат на тему: Дослідження російської практики сегментування ринку кінцевих споживачів і р ...
  • Реферат на тему: Удосконалення системи мотивації як інструмент підвищення ефективності діяль ...
  • Реферат на тему: Пропозиції та рекомендації щодо підвищення економічної ефективності виробни ...