Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Порівняльний аналіз положень МСФЗ 16 "Основні засоби" з положенням ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"

Реферат Порівняльний аналіз положень МСФЗ 16 "Основні засоби" з положенням ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"

є один рік. Відповідно, вартість таких активів списується через амортизацію. При цьому в міжнародному обліку ніяких вартісних обмежень щодо основних засобів не встановлено. А в російських правилах, згідно з ПБО 6/01, якщо вартість активу не перевищує 20 000 руб., Його можна відобразити у складі матеріально-виробничих запасів. І більшість компаній використовують цю можливість.

Крім того, в російському обліку до основних засобів відносять об'єкти соціальної інфраструктури, навіть якщо вони не приносять прибутку. У МСФЗ об'єкти, які не приносять доходу, не можуть вважатися основними засобами.

Визначення первісної вартості

Згідно МСФЗ 16, первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за фактичною первісною вартістю. Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива вартість іншого переданого за нього відшкодування, на момент придбання або спорудження активу. Структура первісної вартості основних засобів визначається способом придбання об'єкта.

Первісна вартість об'єктів, що купується за плату, включає такі елементи:

. покупну вартість, у тому числі мита та невідшкодовувані податки на покупку (за вирахуванням наданих торговельних знижок);

. прямі витрати з доставки активу до місця призначення і приведення його в робочий стан (витрати на підготовку майданчика, витрати на доставку та розвантаження, на установку, вартість професійних послуг архітекторів, інженерів та ін);

. передбачувану вартість розбирання і видалення активу (витрати на демонтаж) і відновлення майданчика, на якій він розташовувався (регулюється стандартом МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи»).

Згодом вартість об'єкта основних засобів може змінюватися.

Подальші витрати, що відносяться до об'єкта основних засобів, слід поділяти на:

. витрати звітного періоду;

. витрати, що збільшують балансову вартість об'єкта.

Витрати, що збільшують балансову вартістю, виникають у разі, коли існує ймовірність того, що організація в майбутньому отримає економічні вигоди понад нормативних показників, спочатку розрахованих для наявних об'єктів основних засобів.

Всі інші подальші витрати слід визнавати як витрати періоду, в якому вони були понесені. Як правило, до них відносяться витрати на ремонт і обслуговування об'єктів основних засобів, які не поліпшують нормативні показники функціонування об'єктів основних засобів.

Згідно ПБУ 6/01, основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю. Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

- суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), а також суми, що сплачуються за доставку об'єкта та приведення його у стан, придатний для використання;

- суми, сплачувані орга...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Середньорічна вартість основних виробничих засобів
  • Реферат на тему: Вартість основних засобів. Виробнича потужність підприємства
  • Реферат на тему: Облік придбання та будівництва об'єктів основних засобів та порядок фор ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів відповідно до МСФЗ
  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...