Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Облік придбання та будівництва об'єктів основних засобів та порядок формування їх вартості

Реферат Облік придбання та будівництва об'єктів основних засобів та порядок формування їх вартості

РЕФЕРАТ


Курсовий роботи Богатко Т.І.

Тема: «Облік придбання і будівництва об'єктів основних засобів та порядок формування їх вартості»

Обсяг роботи: 31с., 21 найменувань літератури, 1 додаток.

Ключові слова: основні засоби, надходження основних засобів, вибуття основних засобів, амортизація основних засобів.

У курсовій роботі використовується бухгалтерський облік основних засобів (на прикладі ВАТ «АМКОДОР» - керуюча компанія холдингу »), який включає в себе наступні підсистеми обліку:

. синтетичний облік основних засобів;

. аналітичний облік основних засобів;

. облік амортизації основних засобів.

У результаті представленого матеріалу були зроблені наступні висновки:

. Технічний стан основних засобів знаходиться на досить високому рівні.

. Відображення операцій з надходження, руху, вибуття основних засобів здійснюється з урахуванням вимог Положення з бухгалтерського обліку основних засобів.
ЗМІСТ


ВСТУП

. Економічна сутність основних засобів

. 1 Основні засоби їх класифікація та оцінка

. 2 Нормативно-правова база, що регулює здійснення господарських операцій з основними засобами

. Облік руху основних засобів

. 1 Характеристика підприємства ВАТ «АМКОДОР» - керуюча компанія холдингу

. 2 Синтетичний і аналітичний облік руху основних засобів

. 3 Амортизація основних засобів та облік та зносу

. Удосконалення обліку основних засобів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
ВСТУП


Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, пов'язані зі станом обліку основних засобів підприємства. Це пов'язано з тим, що в сучасних економічних умовах одним з факторів сталого розвитку будь-якої організації, а особливо промислового підприємства, стає поліпшення використання її майна. Сформовані на первісному етапі діяльності організації основні засоби вимагають постійного управління ними.

Серед проблем, висунутих практикою переходу до ринкової економіки, і торкається в економічній літературі, особливої ??актуальності набувають оцінка основних засобів та їх відображення в бухгалтерському балансі. Точність показників обсягу, стану і руху основних засобів, а певною мірою і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, на скільки правильно і достовірно проведена їхня оцінка, тому неправильна оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину майнового стану підприємства, але й викликати неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), а, отже, і прибутковості, рентабельності і прибутку.

Таким чином, питання правильної організації обліку основних засобів мають велике значення для діяльності організацій. Це важливо не тільки у взаємозв'язку з чинним в даний час податковим законодавством, але й у відповідності з місцем бухгалтерського обліку в системі управління організацією.

Метою цієї роботи є вивчення ведення бухгалтерського обліку основних засобів при придбанні і будівництві на прикладі ВАТ Амкодор. Виходячи з мети, можна визначити наступні завдання курсової роботи:

? розгляд поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка, при різних ознаках угруповання;

? аналіз особливостей нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку;

? облік основних засобів на прикладі ВАТ Амкодор.

Об'єктом дослідження цієї курсової роботи є ВАТ «АМКОДОР» - керуюча компанія холдингу ». Основна сфера діяльності підприємства - промислове виробництво.

Теоретичною та методологічною основою проведення дослідження з'явилися законодавчі акти, нормативні документи з питань господарювання підприємств та з питань організації бухгалтерського обліку по темі курсової роботи.
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


1.1 Основні засоби, їх класифікація і оцінка


Основні засоби - частина майна, прид...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів у бухгалтерському обліку
  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку нарахування амортизації основних засобів ...
  • Реферат на тему: Склад основних засобів організації, їх відображення в бухгалтерському облік ...