Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Порівняльний аналіз положень МСФЗ 16 "Основні засоби" з положенням ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"

Реферат Порівняльний аналіз положень МСФЗ 16 "Основні засоби" з положенням ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"

РЕФЕРАТ

Порівняльний аналіз положень МСФЗ 16 «Основні засоби» з положенням ПБУ 6/01 «Облік основних засобів»

основний актив амортизація звітністьВ умовах ринкової економіки одне з головних завдань будь-якого підприємства - підвищення ефективності та якості виробництва і значне збільшення віддачі капітальних вкладень і основних засобів, що є матеріальною базою виробництва і найважливішою складовою частиною продуктивних сил. Для вирішення цього завдання необхідно наявність достатньої кількості певних засобів і джерел. Основні засоби, що складаються з будівель, споруд, машин, устаткування та інших засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва, є найважливішою складовою діяльності будь-якої фірми. Без їхньої наявності навряд чи можна здійснити виробничий процес.

Основні засоби беруть участь у процесі виробництва тривалий час, обслуговують велику кількість виробничих циклів і, поступово зношуючись у виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію, зберігаючи при цьому натуральну форму. Ця особливість основних засобів робить необхідним максимально ефективне їх використання і точність бухгалтерського обліку.

Облік основних засобів в МСФЗ регламентується окремим стандартом МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби». У російських ПБО йому відповідає ПБО 6/01 «Облік основних засобів».

Правила обліку основних засобів в міжнародному та російському стандартах багато в чому різняться. У деяких випадках розбіжності носять технічний характер, але є й принципові. Розглянемо їх.

Визнання основних засобів

Згідно МСФЗ 16, основні засоби - це матеріальні активи, які

. використовуються компанією для виробництва або постачання товарів і послуг, для здачі в оренду іншим компаніям або для адміністративних цілей;

2. передбачається використовувати протягом більш ніж одного річного періоду.

Об'єкт основних засобів повинен визнаватися як актив, коли, по-перше, з великою ймовірністю можна стверджувати, що компанія отримає пов'язані з активом майбутні економічні вигоди і, по-друге, собівартість активу для компанії може бути надійно оцінена.

За ПБО 6/01 актив приймається організацією до бухгалтерського обліку як основних засобів, якщо одночасно виконуються наступні умови:

а) об'єкт призначений для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг, для управлінських потреб організації чи для надання організацією за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування;

б) об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, тобто строку тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

в) організація не передбачає наступний перепродаж даного об'єкта;

г) об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

До основних засобів з точки зору як МСФЗ 16, так і ПБО 6/01 відносять активи, термін використання яких перевищу...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік основних засобів відповідно до МСФЗ
  • Реферат на тему: Основні завдання бухгалтерського обліку основних засобів
  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...
  • Реферат на тему: Оцінка стану бухгалтерського обліку та ефективності використання основних з ...
  • Реферат на тему: Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання