Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Аналіз економічних відносин і проблем розвитку аграрного сектора Республіки Башкортостан

Реферат Аналіз економічних відносин і проблем розвитку аграрного сектора Республіки Башкортостан

>

Прискорювачем позитивних процесів у цій сфері став пріоритетний національний проект «Розвиток аграрного сектору». Його реалізація продемонструвала величезні потенційні можливості російського сільського господарства, допомогла стимулювати розвиток підприємництва на селі. Вперше були встановлені чіткі правові основи реалізації аграрної політики, як складової частини соціально-економічної політики держави, що охоплює сферу розвитку сільського господарства та сільських територій, визначено головні напрямки цієї політики, її цілі, принципи, механізми та форми держпідтримки.

Мета даної роботи - дослідження та аналіз економічних відносин і проблем розвитку аграрного сектора Республіки Башкортостан.

Відповідно мети були визначені наступні завдання:

розкрити сутність поняття аграрний сектор, його особливості та роль в національній економіці країни;

проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід державної політики в галузі сільського господарства;

виявити актуальні питання розвитку аграрного сектора в регіоні;

визначити перспективних напрямів вдосконалення аграрного сектору Республіки Башкортостан;

оцінити ефективності розроблених заходів.

Об'єктом даної роботи виступає аграрний сектор Республіки Башкортостан. Предметом дослідження є економічні відносини і проблеми, що виникають в аграрному секторі.

Даною проблемою займалися такі вчені як: Г.В. Безорної, В.М. Богдановський, М.П. Гриценко, Н. Золотухін, A.M. Зубахін, А.Н. Каштанов, В.Г. Кулик, В.А. Кундиус, І.Д. Мацкуляк, А.Н. Попов, Н.В. Яшутін. Серед зарубіжних авторів необхідно виділити американського економіста Р. Голдберга. Дана тема представлена ??в багатьох джерелах вона значуща і розроблена.

Дане дослідження має класичну структуру: складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовані його мета і завдання, вказана предмет і об'єкт спостереження.

У першому розділі «Місце і роль аграрного сектора в економіці» визначено поняття, особливості та роль аграрного сектора, вітчизняний та зарубіжний досвід державної політики в даній сфері.

У другому розділі «Аналіз стану аграрного сектору Республіки Башкортостан» викладена стан сільського господарства Республіки Башкортостан, виявлено проблеми, що впливають на ефективність розвитку аграрного сектора.

У третьому розділі «Перспективні напрями вдосконалення аграрного сектору Республіки Башкортостан» розкрита стратегія розвитку аграрного сектора, шляхи вирішення виявлених проблем та ефективність заходів вдосконалення галузі.

У висновку дослідження представлені основні висновки, коротко сформульовані реченні.


1. Місце і роль аграрного сектора в економіці


1.1 Поняття аграрного сектора, його особливості та роль в економіці країни


Сільське господарство - галузь економіки <# «justify"> Аграрний сектор має особливе значення в економіці країни. Він відноситься до числа основних народногосподарських галузей, що визначають умови підтримки жит...


Назад | сторінка 2 з 44 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль кредитної кооперації у вірішенні ФІНАНСОВИХ проблем аграрного сектора ...
  • Реферат на тему: Методика оцінки ефективності аграрного сектора в умовах інноваційного розви ...
  • Реферат на тему: Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України
  • Реферат на тему: Стан аграрного сектору Республіки Білорусь і вплив на нього держави
  • Реферат на тему: Проблеми розвитку аграрного сектору в Україні на Сучасне етапі