Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Репортаж як оригінальний способ подачі информации в умів жанрової кризиса

Реферат Репортаж як оригінальний способ подачі информации в умів жанрової кризиса

Проблемі розвітку такого жанру, як репортаж, пріділено недостатньо уваги. Існує Небагато ДОСЛІДЖЕНЬ, присвячений Цій проблематіці. Такоже слід звернути уваг, что Поняття «репортажу» у вітчізняній и зарубіжній лінгвістіці Дуже близько, вже не проти ідентічне. Зокрема, О.О. Тертичний Зазначає, что в європейській лінгвістіці под репортажем найчастіше мают на увазі ті, что у вітчізняній назівають намалюють. Саме ЗАХІДНІ нариси є генетичними попередниками й найближче «родичами» современного репортажу [31]. М. Халер здійснів Огляд Видів текстів, Трансформація якіх спричинилися ВИНИКНЕННЯ репортажу. Науковець зіставляє опису й визначення жанру в СУЧАСНИХ німецькіх підручніках и лексиконах, порівнює репортаж з іншімі жанрами публіцістікі ї Робить Висновки про Традиції, Функції и своєрідність жанру.

У вітчізняній лінгвістіці проблемі Дослідження репортажу Присвячую дисертація М.О. Педашенко «Становлення и Розвиток радянського газетного репортажу. Жанрові Особливості его на сучасности етапі », в якій подано Огляд робіт радянського періоду з Теорії репортажу за період з 1924 р. по 1971 р., тоб наукову розвідку присвячено історічнім змінам репортажу. Класичним взірцем праці, Повністю прісвяченої розвіткові жанру репортажу, є монографія Івана Прокопенка «Репортаж в газеті». Актуальними досі є наукові студії В. Здоровеги, Д. Прилюка, російського дослідника А. Константинова. Окремо слід відзначіті ґрунтовне Дослідження О. Глушка «Журналістське Розслідування». Цікавою и неоднозначною є оригінальна робота В. Різуна «Масі», в якій автор пріскіпліво и не без сарказму спробував віявіті основні факторі впліву на масів свідомість, у тому чіслі й через Друковані ЗМІ.

Актуальність досліджуваної тими зумовлюється вивченості історії та традіцій жанру репортажу в українській лінгвістіці, нагaльнімі проблемами розвітку практичної журналістики. Репортаж, на якому побудовали вся англо-американська журналістика, потребує докорінного осмислення у вітчізняній теоретічній та практічній журналістиці І як феномен, и як жанр. Вініклі деякі питання, что взагалі ставлять под сумнів Існування репортажу в українських Друкований ЗМІ. Такоже актуальною проблемою на сьогоднішній день є авторська позиція у репортажі, засоби и ступінь ее вираженною.

репортаж Жанрова кризу журналістській

Про єктом Дослідження Наукової роботи є жанр репортажу, Який є основою будь-якого ЗМІ, та авторська позиція в репортажі в умів жанрової кризи.

Предметом нашого Дослідження ставши жанр репортажу, наукові подивись на види газетного репортажу, засоби та ступінь вираженості АВТОРСЬКОГО «я» в репортажі через Дослідження репортажів вітчізняніх та зарубіжніх Журналістів кінця ХХ - качана ХХІ століття.

Методологія Дослідження базується на позітівістськіх принципах, тоб на зборі Фактів и Даних про жанр репортажу, на системному підході до АНАЛІЗУ наявний публікацій з даної проблематики. Інформаційна база Дослідження грунтується на монографіях як французьких, німецькіх, польських дослідніків (Д. Рендел, І. Фенг, М. Халер, М. Войтек) та дослідженнях института масової ІНФОРМАЦІЇ, так и на роботах Радянська ї передусім українських вчених (А. Москаленко, Є. Прохоров, В. Горохов, тощо).

Смороду зумовлюють...


Назад | сторінка 2 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Жанр репортажу в творчості Л.М. Рейснер
  • Реферат на тему: Дослідження репортажу-експерименту в сучасній пресі (на прикладі регіональн ...
  • Реферат на тему: Особливості жанру репортажу і репортажного листи на прикладі газет "Аи ...
  • Реферат на тему: Теорія і практика репортажу в телевізійніх новинах вітчізняніх каналів
  • Реферат на тему: Особливості візуального образу телевізійного спортивного репортажу