Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Поняття бізнес-одиниць, їх основні характеристики. Базові стратегії бізнес-одиниць

Реферат Поняття бізнес-одиниць, їх основні характеристики. Базові стратегії бізнес-одиниць

роботи дані, в даний час використовуються для впровадження стратегії розвитку в життя. Таким чином, актуальність роботи в її прикладному характері.

стратегія роздрібний підрозділ бізнес

Метою курсової роботи є розробка теоретичних і методичних основ стратегії розвитку роздрібного підрозділу підприємства-виробника будівельних матеріалів.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

· розглянути основи стратегії розвитку промислового підприємства;

· розглянути основи підвищення ефективності функціонування роздрібного підрозділу підприємства з виробництва будівельних матеріалів;

· запропонувати економічне обгрунтування розвитку роздрібного підрозділу підприємства з виробництва будівельних матеріалів.

Предметом дослідження роботи є економічне обгрунтування стратегії розвитку роздрібного підрозділу підприємства з виробництва будівельних матеріалів.

Об'єктом дослідження виступає роздрібний підрозділ підприємства з виробництва будівельних матеріалів. В якості виробника будівельних матеріалів розглядається цегляна об'єднання «Перемога ЛСР» (Підприємство Групи ЛСР), в якості роздрібного підрозділу - Управління роздрібних продажів «Цегельний центр», який раніше був самостійною компанією ТОВ «Цегельний центр».

Враховуючи той факт, що розглядається роздрібний підрозділ великого виробника будівельних матеріалів, запропонована стратегія диференціації є оптимальною для даного сегмента ринку малоповерхового житлового будівництва і дозволяє «Цегельний Центр» успішно конкурувати з іншими трейдерами будівельних матеріалів.

Робота знаходиться на стику практики і теорії, де теоретичні основи є фундаментом для обгрунтування практичних змін реально функціонуючої структури.

При написанні даної курсової роботи використовувалися такі методи: розрахунково-аналітичний, графічний, табличний, метод системного аналізу, а також логічні методи - дедукції, індукції, аналізу і синтезу та ін

Інформаційною базою роботи виступала наукова і навчальна література, зокрема і праці таких відомих російських і зарубіжних фахівців у галузі економіки фірми, управлінського обліку і стратегічного менеджменту таких як А.М. Бєлов, Г.Н. Добрин, Л.Г. Зайцев, А.Є. Карлик, В.В. Ковальов, Ф. Котлер, Р.С. Каплан, М. Портер, М. Собел, А.Д. Шеремет, Н.Н. Шлягом, Ч.Т. Хорнгрен та ін

Глава I. Теоретичні основи стратегії розвитку промислового підприємства


Як пише А.Д. Шеремет у підручнику «Управлінський облік»: «Комерційне підприємство - незалежний товаровиробник. Воно виготовляє і реалізує продукцію (виконує роботи і надає послуги) відповідно до самостійно розроблених і затверджених планів з метою отримання прибутку. Комерційне підприємство відокремлено як в техніко-організаційному, так і в економічному відношенні і несе повну економічну відповідальність за результати своєї діяльності » [21, С.11]. Мета будь-якої комерційної організації отримання прибутку, і домагається компанія поставленої мети за допомогою розробленого плану або стратегії. Стратегія організації - це загальний план дося...


Назад | сторінка 2 з 21 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання відходів промислового виробництва при виготовленні будівельних ...
  • Реферат на тему: Підвищення якості будівельних матеріалів
  • Реферат на тему: Автоматизація виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
  • Реферат на тему: Природні кам'яні матеріали, сировину для виробництва будівельних матері ...
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів