Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Дотримання вимог безпеки при експлуатації озброєння і військової техніки в авіаційних військових частинах внутрішніх військ

Реферат Дотримання вимог безпеки при експлуатації озброєння і військової техніки в авіаційних військових частинах внутрішніх військ

і повноваження та порядок формування прямо визначені в Конституції Республіки Беларусь.Правовимі основами діяльності Конституційного Суду Республіки Білорусь є:

Конституція Республіки Білорусь від 1994 року за змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 і 17 жовтня 2004;

Кодекс Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус суддів» від 29 червня 2006;

Закон «Про Конституційний Суд Республіки Білорусь» від 20 березня 1994 року за змінами та доповненнями;

Декретом Президента № 14 від 26 червня 2008 «Про деякі заходи щодо вдосконалення діяльності Конституційного Суду Республіки Білорусь».

Для того щоб держава була правовим, необхідно, щоб при винесенні всіх рішень Конституційний Суд країни слідував не тільки Конституції, а й загальновизнаним принципам міжнародного права. Ці принципи не були сформульовані в якомусь одному акті, тому не існує єдиного міжнародного акту, в якому були б вказані всі загальновизнані принципи. У ст.18 Конституції Республіки Білорусь сказано, що Республіка Білорусь у своїй зовнішній політиці виходить з принципів рівності, незастосування сили чи загрози силою, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи та інших загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Крім того, деякі принципи містяться в преамбулі Конституції. Інші принципи названі в Декларації про принципи міжнародного права 1970 р і в Гельсінському заключному акті від 1 серпня 1975 р

Глава 2. Юридична сила актів Конституційного Суду


2.1 Рішення Конституційного Суду


З усіх питань, які входять до компетенції Конституційного Суду Республіки Білорусь, Конституційний Суд має право приймати рішення. Рішенням Конституційного Суду Республіки Білорусь є будь-який акт, який був прийнятий під час його засідання. На відміну від висновків, які носять обов'язковий характер, рішення Конституційного Суду носять рекомендаційний характер. Підсумкове рішення приймається Конституційним Судом на закритій нараді. Рішення вважається прийнятим тільки за умови, що за нього проголосувала більшість від повного складу суддів, якщо інше не передбачено цим Законом. Згідно ст. 38 Закону «Про Конституційний Суд Республіки Білорусь» від 20 березня 1994 всі рішення Конституційного Суду проголошуються в її засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього Закону. Вони мають загальнообов'язкову юридичну силу, є остаточними, оскарженню і опротестуванню не підлягають. Що ж до їх оформлення, то всі рішення оформляються у вигляді окремого документа або протокольно. До рішень Конституційного Суду не слід відносити виступи окремих його представників, у тому числі їх заяв, а також особливі думки суддів. [1, с. 135] У Кодексі Республіки Білорусь «Про судочинство і статус суддів» міститься перелік видів рішень Конституційного Суду.

Відповідно до ст. 10 Закону «Про Конституційний Суд Республіки Білорусь» рішення Конституційного Суду, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території Республіки Білорусь всіма державними органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами. Рішення Конституційного Суду повинні бути розглянуті органами та особами, яким вони адресовані, з обов'язковим спрямуванням Конституційному Суду відповідей в установлений строк, якщо інше не встановлено Законом «Про Конституційний Суд Республіки Білорусь». Відмова або ухилення від розгляду, порушення термінів, невиконання або неналежне виконання рішень Конституційного Суду тягнуть за собою відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь. Судові рішення обов'язкові для всіх суб'єктів права, і в цьому виявляється сила судів як органів державної влади. Суди виносять рішення від імені держави, і держава забезпечує їх виконання. [2, с. 50] Рішення і висновки Конституційного Суду країни вступають в силу з дня їх прийняття, якщо інший термін не обумовлений в цих актах. Жоден орган влади не може скасовувати або змінювати висновки Конституційного Суду.

Багато вчені сперечаються про юридичну природу рішень Конституційного Суду. Одна група вчених визнає те, що рішення Конституційного Суду Республіки Білорусь є обов'язковими, проте не вважає, що ці рішення являють собою джерело права. Інша група вважає, що було б помилковим зменшувати роль рішень Конституційного Суду, оскільки підсумкові рішення Конституційного Суду розраховані на багаторазовість застосування, поширюються на невизначене коло осіб і крім того, є обов'язковими для всіх суб'єктів права. Тому вчені цієї групи стверджують, що в ієрархії правових актів рішення Конституційного Суду Республіки Білорусь займають місце відразу після Конституції та юридична сила підсумкових рішень схожа з юридич...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Компетенція Конституційного Суду Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Історія створення Конституційного Суду Республіки Білорусь
  • Реферат на тему: Рішення конституційного суду як самостійний джерело права
  • Реферат на тему: Юридична сила рішень Конституційного Суду Російської Федерації
  • Реферат на тему: Проблеми вдосконалення правового регулювання громадської безпеки в практиці ...