Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Прикладне додаток &Розробка проекту для створення нового класу Auto і елемента керування Label з новим властивістю Caption в системі об'єктно-орієнтованого програмування&

Реферат Прикладне додаток &Розробка проекту для створення нового класу Auto і елемента керування Label з новим властивістю Caption в системі об'єктно-орієнтованого програмування&

рограм. При цьому мова Visual Basic 6 залишається досить простим і в теж час сильним сучасною мовою програмування.

Як відомо, Visual Basic 6 - це мова об'єктно-орієнтованого програмування (ООП), тобто методології розробки програм, у вигляді сукупності об'єктів, кожен з яких є об'єктом певного класу.

Остання версія Visual Basic 6 являє собою інтегроване середовище розробки - IDE (Integrated Development Environment). Це означає, що в Visual Basic 6 інтегрований набір інструментів, який полегшує і значно прискорює процес розробки прикладних Visual Basic 6 - програм. Така реалізація мови дозволяє віднести його до засобів швидкої розробки програм - RAD (Rapid Application Development) і поставити його практично в ряд з такими засобами розробки, як Visual C ++, Delphi.

Характерною рисою Visual Basic 6 є створення прикладних програм не тільки для Windows, але і за допомогою Windows і роботи їх, такими як Windows.

За допомогою Visual Basic 6 можна створювати прикладні об'єктно-орієнтовані програми практично для будь-якій області сучасних комп'ютерних технологій.

Система об'єктно - орієнтованого програмування Visual Basic 6 (ООП VB 6) дає можливість створення власних елементів управління, які отримали назву «елементи управління ActiveX», або «елементи керування користувача» (User Control). При цьому програміст повинен самостійно визначити властивості, методи і події нового елемента керування.

Процес розробки нового елемента управління складається з наступних етапів:

Проектування. На цьому етапі визначаються властивості, методи і події елемента керування, виходячи з його функціонального призначення.

Створення проекту на основі шаблону ActiveX Control і надання проектованому елементу управління необхідного виду.

Програмування властивостей, методів і подій, які матиме новий елемент керування.

Тестування та налагодження елемента керування. При цьому повинна бути перевірена робота всіх методів, властивостей і подій.

Компілювання елемента керування у файл з розширенням .ocx і тестування компільованою версії.

У цій роботі розглядається розробка нового елемента керування Label з новим властивістю Caption на базі стандартного списку.

Іншою істотною особливістю системи ООП VB 6 є можливість створення власних класів. Як відомо, в основі ідеології об'єктно-орієнтованого програмування лежить підхід, при якому програмування зводиться до опису об'єктів і визначення їх властивостей, методів і подій. Такими об'єктами є, наприклад, стандартні елементи управління в системі ООП VB 6 - мітки, текстові поля, списки, командні кнопки і т. Д. Прикладна програма створюється шляхом завдання необхідних об'єктів і визначенням їх взаємодії між собою і операційною системою.

Кожен об'єкт, що існує в програмі, має свої, властиві тільки йому властивості. Однак окремі об'єкти можуть мати спільні ознаки, поведінка і події. Такі об'єкти об'єднуються в класи. Таким чином, клас - це абстракція, що об'єднують різні об'єкти в одну групу відповідно до їх властивостями і поведінкою. Клас відрізняється від елемента керування тим, що об'єкти класу можуть реально існувати в програмі, хоча і не мати візуального відображення.

У цій роботі розглядається розробка нового класу Auto за допомогою спеціальної програми ООП VB 6 - Class Builder Utility.

auto управління caption програмування


1. Основні концепції об'єктно-орієнтованого програмування


До складу Visual Basic 6 - розроблюваної програми входять об'єкти, які взаємодіють між: собою, користувачем і операційною системою. Об'єкти мають властивості і свою поведінку, в процесі якого виконуються необхідні функції програми. Такими об'єктами є, наприклад, елементи управління - мітки, текстові поля, командні кнопки т.д. Для об'єктів, характерні такі основні поняття: властивості, метод, події.

- Властивості - ознака (параметр) об'єкта, який визначає його якість. Наприклад, властивостями об'єкта можуть бути його розмір, колір, розташування т.д. Фактично, властивості - це змінні і константи, які зберігають значення параметрів об'єкта;

Метод - функція або процедура, за допомогою якої над об'єктом виконуються певні дії;

Події - спосіб взаємодії об'єктів між собою. Об'єкти можуть викликати появу деяких подій і виконувати задані дії під час цих подій. Наприклад, при натисканні ЛКМ на командну кнопку наступають події Command_Click і об'єкт «Командна кнопка» виконує дії, передбачені програмістом у процедурі Procedure Command_Click.

Кож...


Назад | сторінка 2 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Об'єктно-орієнтоване програмування за допомогою Microsoft Visual Basic ...
  • Реферат на тему: Розробка та проектування інформаційної системи для салону мобільного зв' ...
  • Реферат на тему: Розробка міні-ігор на мові програмування Visual Basic
  • Реферат на тему: Основи програмування на Visual Basic
  • Реферат на тему: Розробка програми для автоматичного розрахунку кредитних і депозитних опера ...